Tibinfo - informační systém o Tibetu
Informace
   

Adresář

ČR a Slovensko 1 - současná situace v Tibetu, lidská práva, kultura

Zástupce Jeho Svatosti dalajlamy a Tibetské exilové vlády s působností pro Českou republiku:
Tibet House Foundation - 1122 Budapest XII, Varosmajor u. 23, Hungary, tel. +36 1 155 1152 fax. +36 1 155 1152 e-mail: tibethouse@elender.hu

Lungta
Občanské sdružení Lungta se angažuje v akcích na záchranu Tibetu a unikátní tibetské kultury. Organizuje politické i kulturní akce, provozuje veřejně přístupný informační systém o Tibetu - TIBINFO, vydáva Tibetské listy - nezávislý občasník pro věci tibetské . Pořádá přednášky, výstavy, koncerty, podílí se na vydávání knih s tibetskou tematikou. Adresa: Lungta, c/o Ľubomír Sklenka, Dlouhá 33, 11000 Praha 1, tel. 776 219 178, e-mail: lungta@centrum.cz, web: www.lungta.cz

Nadační fond POTALA
Nadační fond Potala byl zřízen za účelem rozvoje duchovních hodnot a ochrany lidských práv a dalších humanitárních hodnot tibetského etnika (uchování a rozvoj tibetské kultury; ochranu lidských práv; pomoc Tibeťanům v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální oblasti; poznávání a studium historie, jazyka a duchovní a hmotné kultury Tibeťanů; šíření osvěty a informací o buddhismu a tibetské kultuře). Adresa: Praha 8, Horovo nám. 3, tel. 266 312 708 e-mail: potala@seznam.cz, web: www.potala.cz

NESEHNUTÍ
Nezávislé sociálně-ekologické hnutí - organizuje politické akce na podporu Tibetu zejména v Brně a na Moravě, Adresa: Údolní 44, 602 00 Brno, tel. a fax 543 245 342, e-mail: nesehnuti@centrum.cz, web: http://nesehnuti.ecn.cz/

LUNGTA Slovakia
LUNGTA Slovakia organizuje politické i kulturní akce na podporu Tibetu na Slovensku. Adresa: LUNGTA Slovakia, c/o Lucia Cvengrošová, Ondrejovova 13, 821 03 Bratislava, tel. + 421 7 43292083 nebo + 421 903 400805

Amnesty International
Amnesty International se zasazuje se o osvobození vězňů svědomí, zrušení trestu smrti, ukončení mučení a špatného zacházení s vězni kdekoliv na světě. Jednotlivé sekce AI sledují porušování lidských práv v jednotlivých zemích světa, Tibetu a Číně je věnována velká pozornost. Adresa: Palackého 9, 11000 Praha 1, Tel. a fax 224 946 993, úřední hodiny: út - čt 9,00 - 12,00. e-mail: amnesty@amnesty.cz, web: http://www.amnesty.cz[  18.06.2003    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)   autor: Ľubomír Sklenka  ]