Tibinfo - informační systém o Tibetu
Informace
   

Adresář

ČR a Slovensko 3 - akademické organizace

Orientální ústav Akademie věd ČR
Tibetem a tibetanistikou se zabývají J. Kolmaš (tibetanistika a sinologie, ředitel Orientálního ústavu), L. Chaloupková (mongolistika a tibetanistika, tibetská knihovna) a J. Holba (indo-tibetský buddhismus). Ústavní knihovna ve svém tibetském oddělení obsahuje kompletní vydání Kandžuru a Tandžuru tištěné v Derge v roce 1958. Adresa: Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8, Tel. sekretariát ústavu 266 052 492

Kabinet orientalistiky Slovenskej akadémie vied
Tibetologii se věnuje Martin Slobodník (sinolog a tibetolog) externě přednáší na FF UK v Bratislavě dějiny a náboženstvo Tibetu. Adresa: Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovensko, tel. 004217-326 326, fax: 004217-326 326, e-mail: kokabinet@klemens.savba.sk, web: http://klemens.savba.sk/kosav/ web: http://klemens.savba.sk/kosav/slobodni.htm

Ústav dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Tibetanistika se zatím na univerzitě nestuduje, přednášky z úvodu do tibetanistiky a úvodu do tibetštiny jsou nepravidelně zajišťovány externími pracovníky. Adresa: Celetná 20, Praha 1, tel. 224 491 421, 224 491 422, 224 491 424-6

Oddělení orientálních jazyků Státní jazykové školy
Kurz klasické tibetštiny vede L. Chaloupková, neotvírá se každý rok. Informace o otevření kurzu podá vedoucí oddělení orientálních jazyků. Adresa: Školská 15, Praha 1, tel. 222 232 238

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Betlémské nám.1, Praha 1, tel.: 224 214 537, sbírka tibetského umění je umístěna na zámku Liběchov[  25.11.2002    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)   autor: Ľubomír Sklenka  ]