Tibinfo - informační systém o Tibetu
Informace
   

Literatura

Namkhai Norbu rinpočhe - Jóga snu a praxe přirozeného světla

Průměrně strávíme spánkem polovinu života a většinou máme za to, že se jedná o čas potřebný k odpočinku, ale jinak v podstatě ztracený. V rámci tibetského buddhismu se však odedávna předávají učení o tom, jak tuto situaci změnit. Budeme-li dostatečně vytrvalí a rozvineme správnou motivaci, můžeme se naučit udržet bdělé vědomí i při spánku a využít usínání i snění k duchovnímu rozvoji a nakonec i k dosažení osvobození.

Český čtenář se zájmem o tyto nauky bude mít brzy k dispozici hned dvě publikace, které se jógou snu a související praxí přirozeného světla zabývají. Vydání knihy učitele buddhistické tradice bön Tändzin Wangjal rinpočheho Tibetská jóga spánku a snění se plánuje na letošní léto, Jóga snu a praxe přirozeného světla napsaná mistrem dzogčhenu Namkhai Norbu rinpočhem vyšla v nakladatelství Avatar již koncem roku 2001. Jóga snu není na rozdíl od chystané knihy Tändzin Wagjala koncipována jako maximálně podrobný a systematický výklad, který by v rámci nauk o spánku popisoval i většinu dalších aspektů buddhistické teorie a praxe. Podobných témat se Jóga snu spíše dotýká a zaměřuje se více na hlavní praxi snění a rozpoznání přirozeného světla při usínání. V češtině jsou naštěstí k dispozici i další knihy Namkhai Norbu rinpočheho (například Křišťál a cesta světla), které poskytují nezbytné základní instrukce a doplňují pokyny k praxi spánku o širší kontext dharmy prezentované z perspektivy dzogčhenu. Stručnost Jógy snu není tedy třeba považovat za nedostatek.

První třetinu knihy tvoří úvod Michaela Katze, který nastiňuje význam snění v různých tradičních kulturách a vývoj západního pohledu na sny od Freuda a Junga až do nedávné doby. Obsahuje také popis osobních zkušeností západního praktikujícího s jógou spánku.

Jádro knihy sestává z klasifikace snů a ze samotných meditačních instrukcí k praxi jógy spánku a je zhuštěno do dvou krátkých, srozumitelně psaných kapitol. Stručně se v nich popisuje, jak propojit praxi snění s každodenním životem, jak souvisí proces usínání a umírání, jak může jóga snu podpořit naše další praxe a jak se vyhnout ulpění na zkušenostech, které se při vědomém snění dostavují.

Následují inspirativní popisy snových zkušeností Norbu rinpočheho během jeho poutě do jeskyně Maratika a interview, v němž Rinpočhe odpovídá na dotazy týkající se jógy snu i praxe dharmy obecně. V jedné z odpovědí Rinpočhe upozorňuje, že samostatnou praxí na základě vyčtených instrukcí lze sice dosáhnout omezených výsledků, chceme-li však využít praxi spánku jako přípravy na umírání a posmrtný stav barda, je třeba obdržet konkrétní předání přímo od žijícího mistra. Letos k tomu máme ideální příležitost: oba zmínění učitelé a autoři knih o józe spánku, Namkhai Norbu rinpočhe i Tändzin Wangjal rinpočhe, mají totiž navštívit Českou republiku.

Tato recenze byla převzata z časopisu Tibetské listy č. 13-14 - jaro 2002.[  25.10.2002    zdroj: Tibetské listy (www.lungta.cz)   autor: Adam Pulchart  ]