Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet - vzorový dopis pro radnice (najdete pod tímto textem)

Blíží se desátý březen a s ním již tradiční celosvětová akce Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě jako připomínku násilného potlačení tibetského povstání ve Lhase v roce 1959. V roce 1996 se k ní připojila první čtyři města v České republice a v loňském roce vyvěsilo 10. března tibetskou vlajku již 287 radnic.

Pokud ve vašem městě nebo obci vlajka zatím nevisela, požadujte (písemnou formou a s dostatečným časovým předstihem - nejlépe jeden měsíc předem), aby vaši žádost o vyvěšení tibetské vlajky projednalo na svém zasedání příslušné zastupitelstvo (na jednání zastupitelstva máte právo přijít). Vyvěšení vlajky můžete požadovat jako jednotlivec nebo jako skupina občanů.

Pokud pocházíte z místa, kde se tibetská vlajka 10. března vyvěšuje, obraťte se rovněž se svou žádostí na starostu, primátora nebo jiného zastupitele (vyvěšení tibetské vlajky není automatické a zastupitelé ji musí každý rok znovu projednat).

Tibetskou vlajku můžete vyvěsit i na dalších místech (školy, čajovny, knihovny, kluby, apod.). V případě, že radnice tibetskou vlajku nemá, může si ji zakoupit u Občanského sdružení Lungta Zjistěte si, zda tibetská vlajka na vaší radnici v určený den visí a laskavě nás o tom informujte telefonicky, e-mailem nebo dopisem, abychom měli co nejpřesnější seznam radnic.

Pokud chcete vyjádřit podporu Tibeťanům i jiným způsobem, můžete v průběhu března v rámci kampaně Dny Tibetu uspořádat doprovodné akce (přednášky, koncerty, besedy, výstavy, promítání filmů a další aktivity) týkající se Tibetu, případně tematicky odlišnou akci, na které promluvíte o situaci v Tibetu nebo Tibeťany symbolicky podpoříte. Opět budeme rádi, pokud nás o takové akci budete informovat.


V Praze 12. ledna 2007

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dne 10. března 2007 si světové společenství připomene 48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase, při kterém zemřelo 80 000 Tibeťanů.

Žádám Vás proto, abyste jako demokraticky zvolení zástupci města projednali na svém zasedání možnost připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“ a dne 10. března 2007 vyvěšením tibetské vlajky na budovu úřadu tuto akci podpořili.

Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce ji podpořilo 286 měst, obcí a městských částí. Podrobné informace a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách: www.tibinfo.cz

Porušování lidských práv v Tibetu nepřestalo světovou veřejnost znepokojovat plných 57 let čínské okupace. Naneštěstí pro Tibeťany jsou opakovaně otvírána podobná témata: systematické potlačování svobody slova, politického a náboženského vyznání, potlačování kulturní a národní identity, omezování pohybu na území Tibetu, desítky politických vězňů, mučení, nepřiměřené zacházení a odpírání zdravotní péče, masivní přesun čínských obyvatel do Tibetské autonomní oblasti (TAO), Čínou regulované programy kontroly porodnosti Tibeťanů, cenzura sdělovacích prostředků a internetu, rozsáhlé politicko-převýchovné kampaně, vývoz nerostných surovin z TAO do ČLR atd.

Španělský Vrchní soud v současné době přezkoumává, zda se sedm bývalých čínských vůdců v čele s bývalým čínským prezidentem dopustilo genocidy v Tibetu. OSN řeší případ z prosince loňského roku, při kterém byla na čínsko-nepálské hranici zastřelena 17letá tibetská mniška, několik dalších uprchlíků bylo zraněno a zadrženo čínskými vojáky. Česká republika může nelehký boj Tibeťanů za svá práva podpořit kromě jiných aktivit právě kampaní Vlajka pro Tibet.

Tibetskou vlajku můžete objednat a zakoupit u Občanského sdružení Lungta (vlajka o rozměru 100 x 140 cm / 320,- Kč). Objednávku můžete zaslat emailem (lungta@centrum.cz) nebo telefonicky na tel.: 776 219 178

S pozdravem a poděkováním za podporu a pomoc

Datum
Váš podpis
Vaše adresa[  23.03.2006    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)   autor: Marcela Procházková  ]