Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Aktuálně

Prohlášení mluvčího Velvyslanectví ČLR v ČR ohledně konání tzv. mezinárodní konference skupin podporujících Tibet v Praze

Tzv. čtvrtá mezinárodní konference skupin podporujících Tibet se bude zanedlouho konat v Praze. Této konference se zúčastní i Dalajláma. Jak tuto událost hodnotí čínské velvyslanectví?

Jedná se o závažnou politickou událost. Čínská strana rozhodně vystupuje proti tomuto případu. Čínská strana už mnohokrát vyjednávala s českou stranou, objasnila zásadní stanovisko čínské strany. Poukázala na to, že Dalajláma není obyčejnou náboženskou osobností, nýbrž politickým emigrantem vyvíjejícím činnost, směřující k rozštěpení vlasti a poškození národní jednoty. Též poukázala na to, že skutečný úmysl pořádání této konference Dalajlámovou klikou je podněcovat „osamostatnění Tibetu“. Má v úmyslu zvolit konání konference v ČR k poškození čínsko-českých přátelských vztahů. Čínská strana doufala, že Česká strana může zaujmout uvážlivý postoj a nepřipustí konání této konference v ČR. Avšak s politováním musím konstatovat, že česká strana bez ohledu na opětovné přemlouvání a vyjednávání čínské strany, dokonce podněcovala činnost Dalajlámové kliky a mezinárodních protičinských síl se záměrem rozštěpit Čínu. Nad tím vyjadřuje čínská strana nespokojenost a politování.

Česká vláda mnohokrát opakovala, že Tibet je neoddělitelnou součástí čínského území, tibetská záležitost je vnitřní záležitostí Číny a Česká vláda trvá na politice jedné Číny. Nedávno příslušní úředníci z Ministerstva zahraničních věcí ČR jasně prohlásili, že česká strana oficiálně nepodporuje konání tzv. čtvrté mezinárodní konference skupin podporujících Tibet v ČR. Přichod Dalajlámy do ČR nemá níc společného se českou vládou a ubezpečili, že se této konference nezúčastní žádný český úředník české vlády a ani se nezkontaktuje s Dalajlámou. Přejeme si, aby česká strana dodržela zásadní stanovisko k politice jedné Číny vyjádřené v dokumentech o navázaní diplomatických styků mezi oběma zeměmi a na společném komuniké mezi oběma vládami a věcně dodržela své sliby, dané čínské straně.

V Praze 16. 10. 2003[  16.10.2003    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)   autor: Velvyslanectví ČLR v Praze  ]