Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Články

Do Prahy přijeli zástupci skupin na podporu Tibetu

Desítky Tibeťanů přijelo v polovině října do Prahy. Ve dnech 19. až 21. října 2003 zde proběhla 4. mezinárodní konference skupin na podporu Tibetu, jíž se zúčastnili zástupci více než 250 organizací z celého světa. Cílem této konference bylo poskytnout všem skupinám na podporu Tibetu příležitost vyměnit si navzájem informace, kontakty a zkušenosti ze své práce.

Konferenci v Praze pořádala tibetská exilová vláda společně s neziskovou organizací Friedrich-Naumann-Stiftung a Nadací Forum 2000, záštitu nad konferencí převzali Petr Pithart a Jan Ruml, předseda a místopředseda Senátu Parlamentu České republiky.

Od JAR po Chile
Skupiny na podporu Tibetu vznikají jako nevládní organizace po celém světě, ve státech od Nového Zélandu přes Jihoafrickou republiku až po Chile. Některé z nich, například International Campaign for Tibet, se staly v průběhu let velkými nadnárodními organizacemi se stovkami zaměstnanců a lobují za tibetskou otázku u OSN a dalších mezinárodních institucí, jiné působí jako malé skupinky dobrovolníků v jednotlivých státech. V České republice tak například pořádají aktivity na podporu Tibetu občanské sdružení Lungta či Nadační fond Potala. Obě tyto organizace také vyslaly na konferenci své zástupce.

Program konference trval tři dny a byl především založen na diskusích o účinných strategiích při vedení kampaní na podporu Tibetu. Účastníci například hovořili o tom, jaké důsledky bude mít pro Tibet konání olympijských her v Pekingu v roce 2008, jaké metody užívat při přesvědčování vlád z celého světa, aby se zabývaly otázkou porušování lidských práv v Tibetu, i o následcích migrace čínského obyvatelstva do Tibetu. Hlavní otázkou však byla snaha podpořit úsilí o otevření dialogu mezi tibetským vůdcem dalajlamou a představiteli Číny o budoucnosti Tibetu. Cílem tibetské vlády přitom není nezávislost Tibetu, ale skutečná autonomie a dodržování lidských práv.

Politici i političtí vězni
Čestným hostem konference byl Jeho Svatost dalajlama, který do Prahy přijel na osobní pozvání bývalého českého prezidenta Václava Havla. Konference se však zúčastnila i řada dalších známých tibetských osobností, například předseda tibetské exilové vlády Samdhong Rinpočhe, či vyslanec dalajlamy ve Washingtonu Lodi Gjari, který v roce 2002 navštívil v čele čtyřčlenné delegace Peking a Lhasu, ačkoli čínské úřady nakonec snížily význam návštěvy prohlášením, že jde o soukromou cestu. Své svědectví na konferenci přednesl Tagna Džigme Zangpo, který za protesty proti čínské vládě v Tibetu strávil celkem 32 let ve vězení a pět let v pracovním táboře. Konference se dále zúčastnil Ješe Togdän, předseda Hnutí bývalých politických vězňů Gu-ču-sum.

Kromě Tibeťanů se konference zúčastnilo také mnoho známých aktivistů z celého světa, kteří upozorňují na porušování lidských práv v Tibetu, například John Ackerly, prezident International Campaign for Tibet. Konference se konala již počtvrté. Třetí mezinárodní konference skupin na podporu Tibetu se konala v roce 2000 v Berlíně, první konference v roce 1990 v indické Dharamshale, druhá pak v Bonnu v roce 1996. Konference byla pracovní, a nebyla proto přístupná veřejnosti, v příštích Tibetských listech vám však přineseme reportáž z jejího průběhu i rozhovor s předsedou tibetské exilové vlády Samdhong Rinpočhem.

Tento článek je převzat z časopisu Tibetské listy č. 21 - podzim 2003[  20.05.2004    zdroj: Tibetské listy (www.lungta.cz)   autor: Marie Peřinová  ]