Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Články

Svobodu pro Tändzin Deleg Rinpočheho

 

Zahájení kampaně
Kampaň za záchranu politického vězně odsouzeného k trestu smrti s doživotním zbavením politických práv zahájilo v České republice 15.12. 2003 Občanské sdružení Lungta ve spolupráci s organizací Olympic Watch (Výbor pro olympijské hry 2008 ve svobodné a demokratické zemi, který monitoruje stav lidských práv v Čínské lidové republice v době před konáním olympijských her v Číně v roce 2008).

V den zahájení kampaně 15. prosince 2003 předali zástupci obou organizací v Černínském paláci místopředsedovi vlády a ministrovi zahraničních věcí Cyrilu Svobodovi dopis, ve kterém vyzývají vládu České republiky, aby po vládě Čínské lidové republiky požadovala zrušení trestu smrti a nový, spravedlivý proces pro tibetského vězně Tändzin Deleg Rinpočheho. K žádosti se připojily čtyři významné organizace zabývající se otázkou lidských práv: Amnesty International ČR, Český helsinský výbor, společnost Člověk v tísni a Konfederace politických vězňů ČR.

Informace o případu Tändzin Deleg Rinpočheho
Tändzin Deleg Rinpočhe (buddhistický učitel, 52 let) byl zatčen v dubnu roku 2002 a obviněn z údajného spáchání teroristického útoku v Čcheng-tu, hlavním městě provincie S'-čchuan. V prosinci roku 2002 odsoudil soud Tändzin Deleg Rinpočheho k trestu smrti s dvouletým odkladem. Rozsudek byl vynesen bez řádného soudního procesu za zavřenými dveřmi. Obvinění týkající se činností, které údajně ohrožují stát nebo „národní bezpečnost“, jsou ze strany čínského vedení záměrně zneužívána k pokračujícím represím a neopodstatněnému věznění politických aktivistů.

V prosinci roku 2001 se Čína připojila k mezinárodnímu boji proti terorismu a čínská vláda přijala zákon, který ukládá trest „za organizování teroristické akce nebo řízení teroristické organizace“ v rozmezí od tří let až po doživotí. Termíny „teroristická akce“, „teroristická organizace“ přitom nejsou nijak definovány, takže jsou snadno zneužitelné při zatýkání lidí nepohodlných komunistickému režimu. Tändzin Deleg Rinpočhe byl odsouzen v rozporu s články 2, 10 a 11 Všeobecné deklarace lidských práv a v rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech (článek 14) mu bylo odepřeno právo svobodné volby právního zástupce.

Evropská unie vyzvala čínské úřady k přezkoumání případu Tändzin Deleg Rinpočheho a vyjádřila očekávání, že rozsudek smrti nebude potvrzen. Česká republika se k deklaraci Evropské unie připojila 31. 1. 2003. Další o případu Tändzin Deleg Rinpočheho najdete v Tibetských listech č. 19 nebo na www.lungta.cz.

Kampaň ve světě
Celosvětová akce na záchranu tibetského politického vězně má po celém světě mj. podobu pohlednicové kampaně. Pohlednice jsou adresovány představitelům vlád jednotlivých zemí, čínskému ministru spravedlnosti nebo komisaři Evropské Unie.

Účinnost pohlednicových kampaní dokládá například propuštění nejdéle vězněné tibetské mnišky Ngawang Sangdol nebo tibetského etnomuzikologa Ngawang Čhöphela. Oba byli díky pohlednicovým kampaním, protestům mezinárodního společenství proti jejich uvěznění a intervencím vládnoucích činitelů z čínských vězení propuštěni před vypršením svého trestu.

Doposud byly všechny znovuotevřené procesy politických vězňů (pravděpodobně pod nátlakem světové veřejnosti) změněny z trestu smrti na doživotní vězení.

V Londýně 2.12. 2003 promluvil na zvláštním zasedání parlamentu bývalý politický vězeň Gandän Taši, který strávil šest let ve vězení za nenásilný protest proti čínskému režimu. Návrh na podporu Tändzin Deleg Rinpočheho podepsalo 72 členů londýnského parlamentu.

Před čínským velvyslanectvím se ve stejný den konala vigilie, které se protibetští aktivisté zúčastnili v čínských vojenských uniformách nebo maskách s vyobrazením Tändzin Deleg Rinpočheho.

Tibetští aktivisté v USA a Kanadě protestovali proti plánovanému vykonání trestu smrti Tändzin Deleg Rinpočheho při první úřední návštěvě nového čínského předsedy vlády Wen Ťia-paa, druhého nejmocnějšího muže Číny, v USA a Kanadě v prosinci roku 2003.

Kampaň v České republice
V České republice můžete kampaň podpořit zasláním pohlednic adresovaných čínskému ministru spravedlnosti nebo předsedovi Evropské Unie. Podrobné informace o kampani včetně vzorových textů dopisů najdete na www.lungta.cz. Kampaň potrvá do konce března 2004.

Tento článek je převzat z časopisu Tibetské listy č. 22 - zima 2003[  26.05.2004    zdroj: Tibetské listy (www.lungta.cz)   autor: Marcela Procházková  ]

Tändzin Deleg Rinpočhe