Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Aktuálně

Tibetská mandala z Ladaku v České republice - první evropské představení unikátní himalájské kultury

6. února 2006, Praha – Na návštěvu České republiky přijede 1. března 2006 šest mnichů z indického Ladaku. Ve dnech 3. – 8 . března 2006 budou mniši vytvářet tibetskou mandalu v Muzeu hl. města Prahy na Florenci a ve dnech 12. – 17. března 2006 v Ostravě na Ostravské univerzitě. Návštěvu organizuje Občanské sdružení Lungta, spoluorganizátory jsou Most Ostrava, Nadace Fórum 2000 a Muzeum hl. města Prahy. Záštitu nad sypáním mandaly převzal primátor hl. města Prahy Pavel Bém.

První evropské vystoupení mnichů z himálajského kláštera Tikse v indickém Ladaku je výjimečnou příležitostí k prezentaci unikátní kultury malého himálajského národa. Kultura, náboženství i každodenní život Ladačanů je již téměř dvanáct století ovlivněn tibetským buddhismem - hlavním náboženstvím Ladačanů. Sypání mandaly a množství doprovodných programů, včetně výstavy výtvarných prací mnichů ze dvou klášterních škol v Tikse a Diskitu, budou zaměřeny zejména na mládež, ve večerních hodinách na dospělou populaci.

Mandala představuje symbolický diagram, ve kterém jsou zakresleny základní principy tibetského buddhismu. Podle Tibeťanů může být pro ty, kteří jsou schopni hlubokou symboliku přečíst, meditace nad mandalou stejně hodnotná jako studium tibetských posvátných textů. Avšak nejen pro mnichy, kteří obřad sypání mandaly z obarveného písku provádějí, ale i pro návštěvníky a pozorovatele má z buddhistického hlediska přítomnost při obřadu velký význam. Sypání mandaly je doprovázeno dalšími obřady, a to zejména před a po vytvoření písečného obrazce. Když je mandala hotová, v souladu s pomíjivostí, která je podle buddhismu základní vlastností světa se rituálně zničí a písek je vsypán do řeky. Aby symbolika mandaly nezůstala skryta, jedním z mnichů bude učitel, který v průběhu obřadu bude vysvětlovat význam celého dění.

Tuto tiskovou zprávu vydalo Občanské sdružení Lungta.[  06.02.2006    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)   autor: Ľubomír Sklenka  ]