Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Aktuálně

Tisková zpráva k 10. 3. 2009

Dne 10. března 2009 si připomene již 50. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů. Symbolické vyvěšování tibetské vlajky v rámci mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet, kterou v České republice koordinuje Občanské sdružení Lungta, má své kořeny již v roce 1996, kdy se ke zmiňované akci připojily 4 české radnice. V minulém roce zavlála tibetská vlajka jako gesto podpory tibetského lidu na 349 městských, obecních, krajských radnicích a radnicích městských částí. Podrobné informace o radnicích v minulém roce naleznete na tomto odkazu: www.tibinfo.cz/clanek.php?id=575.

Tento rok evidujeme 359 radnic, které vyslovily souhlasné stanovisko k akci Vlajka pro Tibet a 10. března 2009 vyvěsí tibetskou vlajku. Seznam radnic naleznete na tomto odkuzu: www.tibinfo.cz/clanek.php?id=629.

Ze seznamu nově oslovených radnic (celkem 180 radnic oslovených formou doporučeného dopisu) nám 25 radnic zaslalo kladné stanovisko (např. Lipník nad Bečvou, Modřice či Kamenice nad Lipou). Za jejich podporu jim děkujeme stejně jako radnicím, které v minulém roce vlajku nevyvěsily, ale učiní tak letos (např. Frýdlant, Kolín či Třebíč). Některé radnice se k akci Vlajka pro Tibet přihlásily i bez našeho přímého oslovení, těmto radnicím také děkujeme (např. Kly u Mělníka, Lubná, Branná, Zákolany).

Bohužel oproti minulému roku jsme zaznamenali značný pokles vyvešení tibetské vlajky na krajských radnicích.

Novinkou tohoto roku bylo zaslání apelu o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet na gymnázia a střední školy v České republice. Počet středních škol, které nám kladné stanovisko zaslali, je 25. Seznam středních škol naleznete zde: www.tibinfo.cz/clanek.php?id=630.

Naše poděkovaní patří i těm městům, které tibetskou vlajku sice nevyvěsí na radnicí, ale vlajka přesto bude vlát na jiných budovách města (kostel, škola, zvonice). Sympatie věnujeme i místním občanům, kteří tibetskou vlajku vyvěsí ať už kdekoliv nebo sami aktivně pořadají programy s tibetskou tématikou..

Proč vlastně kampaň Vlajka pro Tibet pořádáme?

Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Tibeťané po padesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody slova, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování svobody tisku, cenzuře, uzavírání internetových blogů a webových stránek. Nadále pokračují „vlastenecké převýchovné kampaně“ a kampaně namířené proti dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a mnišek v klášterech a zákazům oslav tradičních tibetských svátků. Velkým problémem zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech sférách života (zdravotnictví, školství, vysoká nezaměstnanost atd.) a zejména pak masivní přesun čínského obyvatelstva na území Tibetu.

V březnu roku 2008 a v následujících měsících proběhly v Tibetu největší nepokoje za posledních dvacet let. Bezohledný čínský zákrok proti účastníkům nenásilných protestů vedl k úmrtí 219 Tibeťanů, 1294 jich bylo zraněno, přibližně 5600 lidí je dodnes zadržováno a 1000 osob zůstává nezvěstných. Souhrnné informace najdete v novinách „Hry se svědomím“, na našich webových stránkách (www.lungta.cz/download/tibetske-noviny.pdf).

Letní Olympijské hry v Pekingu v srpnu 2008 ke zlepšení lidských práv v Tibetu rozhodně nepřispěly, naopak zvýšily represe proti Tibeťanům a celé území Tibetu bylo po celou dobu konání OH pod dozorem čínské armády. Podle nejnovějších informací českých i zahraničních médií čínská vláda zcela absurdně navrhla, aby byl den násilného potlačení tibetského povstání v Tibetu vyhlášen svátečním dnem. Tento krok jasně dokládá naprostou ignoraci respektování základních lidských hodnot, k jakým dodržování lidských práv bezesporu patří.

Čínské úřady v Tibetu vyhlásily 18. ledna 2009 dvaačtyřicetidenní kampaň nazvanou Tvrdý úder. Jejím výsledkem bylo zatčení více než 5766 Tibeťanů. Tento tvrdý zákrok vyvolal mezi Tibeťany strach. Tibetská exilová vláda požádala čínské úřady o okamžité odvolání kampaně Tvrdý úder.

Andrea Pavlátová
koordinátorka akce „Vlajka pro Tibet“
Občanské sdružení LUNGTA[  09.03.2009     ]