Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Vlajka pro Tibet

Tisková zpráva k 51. výročí tibetského povstání

1. března 2010, Praha – Česká republika si 10. března 2010 připomene 51. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Dne 10. března 2010 budou v rámci mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“ na radnicích, magistrátech a krajských úřadech českých měst a vesnic vlát tibetské vlajky jako symbol podpory nenásilného boje Tibeťanů za svá práva a snahu o zachování národní identity.

V roce 1996 se k akci poprvé připojila čtyři česká města (Litoměřice, Horní Planá, Praha 3, Hradec Králové), v loňském roce 2009 akci Vlajka pro Tibet podpořilo 363 měst, obcí a krajů. K dnešnímu dni zatím potvrdilo připojení k akci „Vlajka pro Tibet“ 228 měst. Podrobné informace najdete na www.tibinfo.cz

Celosvětová kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Tibeťané po šedesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody slova, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování svobody tisku, cenzuře, uzavírání internetových blogů a webových stránek. Nadále pokračují „vlastenecké převýchovné kampaně“ a kampaně namířené proti dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a mnišek v klášterech a zákazům oslav tradičních tibetských svátků. Velkým problémem zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech sférách života (zdravotnictví, školství, vysoká nezaměstnanost atd.) a zejména pak masivní přesun čínského obyvatelstva na území Tibetu.

V roce 1950 násilně obsadila území Tibetu armáda Čínské lidové republiky. V roce 1951 byla podepsána dohoda, která Tibetu přiznávala vnitřní autonomii, ale nebyla nikdy dodržena. Omezení základního práva Tibeťanů na svobodu vyjadřování a pohybu, ničení klášterů a národních památek, přeměna Tibetu na vojenskou základnu, strach o život Jeho Svatosti dalajlamy a zejména násilně vedená protitibetská komunistická politika Číňanů vedla Tibeťany k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10. března 1959. 80 000 Tibeťanů bylo zabito, mnoho dalších uvězněno nebo přemístěno do pracovních táborů. Počet tibetských uprchlíků se dnes odhaduje na 150 – 180 000.

Dne 13. března 2010 proběhne benefiční koncert Občanského sdružení Lungta „Tibet žije“. Jedná se o 4. ročník koncertu, jehož výtěžek bude věnován dětem z tibetských klášterních škol v Diskitu a Tikse v indickém Ladaku, které Lungta dlouhodobě podporuje.

Koncert proběhne od 19:00 hod v kulturním centru Kaštan na pražském Břevnově. Vystoupí kapely Trombenik, Green Smatroll a písničkář Dála. Návštěvníci se mohou kromě kapel těšit i na ochutnávku tradiční tibetské polévky- thugpy, promítání aktuálních fotek z Diskitu a Tikse a tombolu.

Marcela Procházková
koordinátorka akce „Vlajka pro Tibet“
Občanské sdružení LUNGTA

Občanské sdružení Lungta je nevládní neziskové sdružení občanů, kteří se zajímají o Tibet, tibetskou kulturu nebo tibetský buddhismus. Základním cílem sdružení je získávat a zveřejňovat objektivní informace o Tibetu, unikátní tibetské kultuře, tibetském buddhismu a dále upozorňovat na porušování lidských práv v Tibetu.Tisková zprava ke stažení

[  01.03.2010    zdroj: Lungta (www.lungta.cz)   autor: Marcela Procházková  ]