Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Vlajka pro Tibet

Tisková zpráva k 52. výročí tibetského povstání

Aktuální počet radnic a jejich seznam naleznete v článku Vlajka pro Tibet v roce 2011.

9. března 2011, Praha – Česká republika si 10. března 2011 připomene 52. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Dne 10. března 2011 budou v rámci mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“ na radnicích, magistrátech a krajských úřadech českých měst a vesnic vlát tibetské vlajky jako symbol podpory nenásilného boje Tibeťanů za svá práva a snahu o zachování národní identity.

Celosvětová kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Tibeťané po šedesáti letech čínské okupace nadále čelí omezování svobody slova, názoru a projevu, omezování pohybu na území Tibetu, svévolnému zatýkání, zadržování a věznění bez udání důvodu a možnosti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, omezování svobody tisku, cenzuře, uzavírání internetových blogů a webových stránek. Nadále pokračují „vlastenecké převýchovné kampaně“ a kampaně namířené proti dalajlamovi, dochází k výraznému omezování počtů mnichů a mnišek v klášterech a zákazům oslav tradičních tibetských svátků. Velkým problémem zůstává diskriminace Tibeťanů ve všech sférách života (zdravotnictví, školství, vysoká nezaměstnanost atd.) a zejména pak masivní přesun čínského obyvatelstva na území Tibetu.

V roce 1996 se k akci poprvé připojila čtyři česká města (Litoměřice, Horní Planá, Praha 3, Hradec Králové), v loňském roce 2010 akci Vlajka pro Tibet podpořilo 369 měst, obcí a krajů. K dnešnímu dni zatím potvrdilo připojení k akci „Vlajka pro Tibet“ 403 měst. Z celkového počtu 726 oslovených obecních, městských a krajských úřadů odpovědělo na akci Vlajka pro Tibet kladně tedy 403 úřadů, 310 úřadů se k akci nepřipojilo a od 13 úřadů se nám nepodařilo získat stanovisko. Podrobné a aktuální informace najdete na www.tibinfo.cz.

V roce 1950 násilně obsadila území Tibetu armáda Čínské lidové republiky. V roce 1951 byla podepsána dohoda, která Tibetu přiznávala vnitřní autonomii, ale nebyla nikdy dodržena. Omezení základního práva Tibeťanů na svobodu vyjadřování a pohybu, ničení klášterů a národních památek, přeměna Tibetu na vojenskou základnu, strach o život Jeho Svatosti dalajlamy a zejména násilně vedená proti tibetská komunistická politika Číňanů vedla Tibeťany k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10. března 1959. 80 000 Tibeťanů bylo zabito, mnoho dalších uvězněno nebo přemístěno do pracovních táborů. Počet tibetských uprchlíků se dnes odhaduje na 150 – 180 000.

Dne 10. března 2011 proběhne benefiční koncert Občanského sdružení Lungta „Tibet žije“. Jedná se již o 5. ročník koncertu a jeho výtěžek bude tentokrát věnován jako humanitární pomoc tibetské exilové vesničce Choglamsar, jež byla velmi silně postižena povodněmi v srpnu 2010. Koncert proběhne od 18:00 hod v holešovickém klubu Cross a vystoupí na něm kapely Fiordmoss, Koza na útesu a Fousy Mojo, djs v rytmu reggae a dubu Rootical Inifiction, Jahovia Sound a Equal-i- zer Regiment. Návštěvníci se mohou kromě kapel těšit i na ochutnávku tradiční tibetské polévky- thugpy, promítání dokumentárních filmů o Tibetu, výboru tradičních divadelních masek, tisk modlitebních praporků zvaných lungty nebo na zajímavý kvíz o symbolické ceny.

Neméně zajímavá akce je připravená i na pátek 11. března od 18.00 v Choco Café U Červené židle, Liliová 4, Praha 1. Bude se tu konat křest knihy 14. dalajlamy Tändzin Gjamccha Svoboda v exilu, vlastní životopis, kterou naše sdružení vydává k 52. výročí tibetského povstání. Přijďte si poslechnout vyprávění současného dalajlamy, prostého mnicha i představitele Tibetu, který musel čelit pohnutým událostem své země, v podání Báry Hrzánové. Následovat bude beseda se známým tibetologem a překladatelem knihy prof. Josefem Kolmašem. Na cestu k českému čtenáři knize požehná tibetský učenec Geše Ňima, lektor tibetštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Mgr. Andrea Pavlátová
Občanské sdružení Lungta[  09.03.2011    zdroj: Lungta (www.lungta.cz)   autor: Andrea Pavlátová  ]