Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet 2012 - znění dopisu

Vlajka pro Tibet 2012 - znění dopisu, jímž jsme oslovili české radnice s žádostí o vyvěšení tibetské vlajky 10. března 2012.

Věc: Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Vážená paní, vážený pane,
dne 10. března 2012 si připomene 53. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů.

Jménem Občanského sdružení LUNGTA Vás proto žádám, abyste jako demokraticky zvolení zástupci města, městské části, obce nebo kraje projednali na svém zasedání možnost připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Akci můžete podpořit vyvěšením tibetské vlajky 10. března 2012 na budovu úřadu nebo na jiném místě k tomu určenému. Jelikož 10. 3. připadá na sobotu, můžete vlajku vyvěsit už v pátek 9.3. a přes víkend ji na úřadě ponechat, aby v sobotu 10. 3. 2012 vyjádřila solidaritu s tibetským lidem. Zároveň Vás prosím o sdělení stanoviska e-mailem: vlajkaprotibet@centrum.cz, telefonicky na 728 723 274 nebo 728 994 215, 775 666 345, nebo písemně na adresu uvedenou v záhlaví.

Celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996 a v loňském roce ji v ČR podpořilo 403 obcí, měst, městských částí nebo krajů. Podrobné informace a úplný seznam míst najdete na internetových stránkách: www.tibinfo.cz.

Proč tibetskou vlajku vyvěsit? Pokud například v Tibetu vyvěsíte tibetskou vlajku, zazpíváte tibetskou hymnu nebo nenásilně upozorníte na porušování lidských práv, můžete být zatčen, vězněn, mučen, souzen a odsouzen a to bez práva na obhájce nebo řádný soudní proces. To všechno bez ohledu na to, že se Čína paradoxně zavázala k dodržování Deklarace lidských práv jako jedna z prvních zemí již v roce 1948. Jako Tibeťan budete v důsledku masivního přesídlování čínských obyvatel na území Tibetu národnostní menšinou ve vlastní zemi, setkáte se s rasovou diskriminací. Je velmi pravděpodobné, že budete nevzdělaný, nezaměstnaný nebo budete žít pod hranicí chudoby. Pokud se vám podaří studovat, nebude vám ve většině případů umožněna výuka ve vašem rodném jazyce. Vaše kulturní zvyky a tradice budou zakazovány nebo omezovány. Narazíte na omezování svobody tisku, cenzuru a internetovou cenzuru. Velmi silně si uvědomíte omezování osobní svobody, svobody názoru a projevu, shromažďování nebo náboženského vyznání. V současné době získáváme zprávy z východního Tibetu, kde se na protest proti okupaci Tibetu a náboženským restrikcím upálilo nebo pokusilo upálit několik mnichů. Podobná forma protestu je přeci známá i z naší historie, nebuďme lhostejní.

Pokud vám čínský politický systém uplatňovaný v Tibetu nápadně připomíná některé z represí, které jsme my sami zažili na vlastní kůži v průběhu čtyřicetiletého působení komunistické nadvlády, o to naléhavěji, v přímé konfrontaci s totalitním režimem, tak jak si ho pamatujeme z naší nedávné historie, vyznívá žádost o projev solidarity s podobně zkoušeným národem, který svou demokracii a svobodu dosud nevybojoval.

Slovo „demokracie“ se stalo neodmyslitelnou součástí názvů většiny významných českých politických stran a zároveň důležitým mezníkem svobodné existence občanů této země. Pokud bychom ji ale získali pouze pro sebe, naše snaha by jistě nebyla úplná. Demokracie by totiž neměla být výsadou ale právem, stejně tak by lidská práva měla být přirozeně nadřazena ekonomicko-politickým zájmům. Lidská práva nemají hranice, a pokud jejich nedodržování kdekoliv na světě budeme ignorovat, stane se demokracie jen prázdným slovem, plným nepodstatných politických gest.

Tibetskou vlajku si můžete objednat a zakoupit u našeho sdružení (vlajka o standartním rozměru 100 x 140 cm /350,- Kč + poštovné). Objednávku můžete provést e-mailem, telefonicky, či poštou. Vlajku lze za uhrazení poštovného případně zapůjčit.

Děkujeme za sdělení Vašeho stanoviska co nejdříve a za Vaši podporu lidským právům.

Mgr. Andrea Pavlátová
koordinátorka akce „Vlajka pro Tibet“, Občanské sdružení LUNGTA[  20.02.2012    zdroj: Lungta (www.lungta.cz)   autor: Andrea Pavlátová  ]