Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Stalo se...

Tibetské zpravodajství – listopad 2012

Tématem listopadového zpravodajství je pokračující sebeupalování, které si v Tibetu vyžádalo dalších dvacet osm obětí, zatím nejvíce během jednoho měsíce. Celkem se tedy již devadesát Tibeťanů odhodlalo k tomuto způsobu dobrovolné smrti a nenásilné akci upozorňující na nezlepšující se situaci v Tibetu. 7. listopad přinesl dokonce pět obětí, Tibeťanů a Tibeťanek z různých oblastí, které se vydaly plamenům. Na tento den připadalo konání 18. národního kongresu čínské komunistické strany a to se stalo zřejmě i hnacím motorem k tomuto činu. Za všechny můžeme uvést pohnutky Tibeťanky Tamding Ccho (23), matky sedmiletého dítěte z oblasti Rebkong. Odhodlání našla kvůli letákům, které zakazovaly zobrazení Jeho Svatosti dalajlamy a vyhlašovaly boj dalajlamově separatistické klice. Před svým činem uklidila dům, pomodlila se před portrétem Jeho Svatosti dalajlamy a z motocyklu si vzala benzín.

Na situaci reagovala i tibetská exilová vláda v Dharamsale. 11. a 23. listopadu zorganizovala v hlavním dharamsalském chrámu Cchuglhakhang velký obřad s modlitbami k vyjádření soucítění s těmi, kteří zemřeli v plamenech. 17. listopadu Jeho Svatost dalajlama na setkání s příznivci Tibetu v Dharamsale prohlásil, že situace v Tibetu je vážná a vyzýval k nalezení řešení.

Solidaritu s upálenými Tibeťany vyjádřil také britský tibetský mnich Tondän (38), který se 16. listopadu upálil ve francouzském klášteře Nálanda.

 • 28. listopadu se v indickém Dillí pokusil upálit tibetský student Cchuldim Dordže při protestu pořádaném Tibetským kongresem mládeže. Stačil se však jen polít benzínem, a pak byl zatčen indickou policií. Chtěl napodobit Džamjang Ješeho, který se letos v březnu při stejné příležitosti upálil a po dvou dnech na následky zemřel. Čínské úřady na případy sebeupálení také reagovaly – restrikcemi. Kromě vypsaných odměn za informace o přípravách na sebeupálení a zablokování internetového i telefonického spojení zakázaly například v Sangčhu prodávat sim-karty do mobilů a v jeho okolí je zakázán prodej benzínu a všech hořlavin.
 • 14. listopadu bylo vydáno v Malho v oblasti Rebkong nařízení na základě devíti případů sebeupálení v této oblasti, podle kterého mají místní úředníci trestat ty, kteří se upalují, jejich rodiny, i ty, kteří přijdou vyjádřit soustrast a připojí se modlitbami. Rodinám sebeupálených je zamítnut přístup k vládní pomoci a jejich vesnicím odepřena možnost rozvojových projektů. Kláštery, které by nařízení nerespektovaly, mají být uzavřeny. Listopad přinesl i rozsáhlé studentské protesty. Do ulic vyšly tisíce studentů v Rebkongu a Čchabčhe. Reagovali na represe, které nastaly po případech sebeupálení v jejich oblastech, a požadovali svobodu a práva pro Tibeťany. Více než dva tisíce studentů v Čhabčhe protestovaly již v roce 2010 proti záměru čínské vlády odstranit ze škol učebnice v tibetštině.
 • 4.11. se upálil Dordže Lhundub (25) v Rebkongu.
 • 5.11. byl znovu zatčen mnich Golog Džigme Gjamccho, který pomáhal při natáčení dokumentu Leaving Fear Behind (Nechat strach za sebou) Dhondub Wangčhenovi.
 • 7.11. se společně upálili mniši Dordže (15), Samdub (16) a Dordže Khjab (16) z kláštera Ngošul v Ngošul v oblasti Gomang v Ngawa. Z plamenů provolávali hesla za návrat Jeho Svatosti dalajlamy před úřadem čínské bezpečnosti v Gomangu. Dordže zemřel a osud ostatních dvou není znám, neboť se jejich těla dostala do rukou čínské policie.
 • 7.11. se upálila Tamding Ccho (23) v Do Rongpo v Dowa v oblasti Rebkong. Z plamenů volala po návratu Jeho Svatosti dalajlamy do Tibetu.
 • 7.11. se upálil Cchegju (27) ve vesnici Tingser v oblasti Diru. Jeho těla se chopila čínská policie a Cchegju na následky popálenin zemřel.
 • 8.11. se upálil nomád, bývalý mnich kláštera Rongwo, Kälsang Džinpa (18) před klášterem Rongwo v Rebkongu. Před smrtí rozvinul transparent s hesly za návrat Jeho Svatosti dalajlamy a svobodu Tibeťanů
 • 9.11. se v ulicích Rongwo shromáždilo kolem pěti až šesti tisíc studentů, kteří provolávali hesla za návrat Jeho Svatosti dalajlamy, recitovali modlitby určené dalajlamovi, požadovali práva a svobody Tibeťanů. Před hlavním úřadem čínské vlády se vedle studentů z Rebkongu protestů účastnili i studenti ze všech škol čtyř okresů Thunring, Čchenca, Cchekhog a Julgan. Na místo byly vyslány čínské ozbrojené jednotky.
 • 9.11. se ve zprávách objevila informace, že Dhonu, manžel Tibeťanky Dolkar Ccho, která se upálila 7. srpna nedaleko kláštera Ccho, byl zatčen. Důvodem bylo to, že odmítl úplatek místních čínských úřadů, aby potvrdil, že se jeho žena upálila kvůli rodinným rozepřím a ne kvůli čínské nadvládě. Pokusy o uplácení pozůstalých se objevily již v minulých měsících.
 • 10.11. se upálil student Gonpo Cchering (19) v Lušö v oblasti Cchö ve východní Tibetu. Z plamenů provolával svobodu Tibeťanům a návrat Jeho Svatosti dalajlamy. O Gonpo Ccheringově smrti informovala i čínská agentura Sin-chua.
 • 12. 11. se upálil Ňingčhag Bum (20) v Dowa v oblasti Rebkongu a následkům popálení podlehl. Do oblasti Dowa byly následkem protestů a sebeupálení povolány čínské ozbrojené jednotky. Byla odpojena elektřina a znemožněn přístup na internet, aby se nemohly informace z této oblasti dále šířit.
 • 12.11. se upálil Ňingkar Taši (24) v oblasti Rebkong v Ghemar Thang. Zanechal poselství, že zemřel za svobodu a nezávislost Tibetu, pro návrat Jeho Svatosti dalajlamy a propuštění 11. pančhenlamy, na protest proti čínské vládě. Jeho činu přihlíželo množství Tibeťanů, kteří se shromáždili při příležitosti vyjádření soustrasti pozůstalým rodin Tamding Ccho a Kälsang Džinpy.
 • 15.11. se upálila Tangdzin Dolma (23) v Cemo v oblasti Rebkong.
 • 15.11. se upálil Kharbum Gjal (18), tibetský mladík z oblasti Rebkong nedaleko Rongwo. Na následky popálení zemřel.
 • 17.11. se upálila matka dvou dětí, Čhagmo Kji (27), z Rebkongu před klášterem Rongwo v Rebkongu. Do této oblasti byly poslány čínské ozbrojené jednotky, neboť jen za měsíc listopad se zde upálilo osm Tibeťanů.
 • 17.11. se upálil a na následky popálení zemřel Sangdag Cchering (24) před místním úřadem čínské vlády v Dokar Mo v oblasti Rebkong, kde bylo čínskou stranou svoláno shromáždění místních Tibeťanů a vydána nařízení zakazující návštěvy rodin pozůstalých těch, kteří se upálili.
 • 19.11. se upálil Wangčhen Norbu (25) v oblasti Kangca v Amdu. Provolával hesla za návrat Jeho Svatosti dalajlamy, propuštění pančhenlamy a svobodu Tibetu. Na místě svého činu zemřel.
 • 20.11. se upálil Cchering Dhöndub (35) v amdské oblasti Amčhog v Labrangu.
 • 22.11. se upálil Lubum Gjal (18) v Dowa v oblasti Rebkong. Tuto zprávu přinesla i čínská agentura Sin-chua, která uvedla, že Lubum Gjal svým zraněním podlehl. Místní úředníci prý následují pětibodové oznámení z Malho, které nakazuje přísně potrestat rodiny těch, kteří se upálili, i těch, kteří vyjadřují soustrast.
 • 22.11. se upálil nomád a bývalý mnich Tamding Khjab (23) v amdském Lüčhu.
 • 23.11. se upálil Tamding Dordže (29) v oblasti Cekhog. Modlil se za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlamy a plamenům podlehl. Následně bylo zablokováno internetové a telefonické spojení v této oblasti, aby se informace o Tamding Dordžeho případu nemohla šířit dál.
 • 25.11. se upálila mniška kláštera Gonšul, Sengge Dolma (17), v Cekhogu v oblasti Malho nedaleko Rebkongu. V dopise na rozloučenou zanechala báseň s politickým poselstvím a vírou v nezávislost Tibetu.
 • 26.11. protestovalo přes tisíc studentů lékařské školy Sorig Lobling v Čhabčhe v oblasti Ccholho. Provolávali hesla za rovnost národností, svobodu jazyka, respektování pravdy a znovuustavení vlády. Protest reagoval na desetibodový politický dotazník a vlasteneckou výchovu, které studenti obdrželi od vládních úřadů. Protest byl násilně potlačen čínskými ozbrojenými složkami. Následujícího dne zůstala škola a studenti v jejích zdech obklopeni armádou. Tři studenti byli zatčeni, na 25 studentů bylo odvezeno do nemocnic bez možnosti návštev rodinných příslušníků.
 • 26.11. se upálil Končhog Cchering (18) v oblasti Amčhog v Labrangu.
 • 26.11. se upálil Gonpo Cchering (24) v Lüčhu. Zemřel v plamenech za provolávání hesel za svobodu Tibetu, dodržování lidských práv a návrat Jeho Svatosti dalajlamy.
 • 26.11. se upálil tibetský mladík Wangjal ve městě Sertha. Provolával hesla za návrat Jeho Svatosti dalajlamy a svobodu tibetského lidu. Jeho osud není znám, neboť se jeho tělo dostalo do rukou čínských bezpečnostních složek.
 • 27.11. se upálil Kelsang Khjab (24) v Dzoge v oblasti Ngawa. Provolával hesla za dlouhý život Jeho Svatosti dalajlamy a Khjabdže Kirti rinpočheho, představeného kláštera Kirti, který nyní pobývá v indickém exilu. Následujícího dne přislo na tisíc Tibeťanů, aby rodině vyjádřili soustrast. Gošoka byla obklopena ozbrojenými policejními složkami a byl zablokován přístup k internetu.
 • 27.11. se upálil Sengge Taši (18) v amdské oblasti Sangčhu v Labrangu. Z plamenů provolával hesla za návrat Jeho Svatosti dalajlamy a propuštění všech polických vězňů, včetně pančhenlamy.
 • 28.11. se upálil Bende Khar (21) v Ccho v Amdu. Před smrtí provolával hesla za návrat Jeho Svatosti dalajlamy, propuštění pančhenlamy, svobodu Tibetu a ochranu životního prostředí. 28.11. se v Ccholho shromáždilo asi 500 Tibeťanů a v chrámu Acchog před veřejně vystavenou fotografií Jeho Svatosti dalajlamy probíhaly modlitby za jeho dlouhý život a za oběti sebeupálení.
 • 29.11. se upálil Cchering Namgjal (31) v Lüčhu v Amdu a popáleninám podlehl.
 • 30.11. se upálil Könčchog Khjab (29) z Dzoge v oblasti Ngawa v Amdu. Čínské bezpečnostní složky se chopily jeho těla. Následovala jej skupina tibetských mladíků, o jejímž osudu není nic známo. V reakci na tuto situaci se shromáždilo množství místních Tibeťanů, kteří požadovali návrat mladíků a vydání Könčhog Khjabova těla.


  • [  25.12.2012    autor: Lhamo  ]