Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Vlajka pro Tibet

Boj proti dalajlamově klice musí pokračovat

říká Jü Čeng-šeng, člen Stálého výboru Politbyra Komunistické strany Číny

Dharamsala 9. 1. 2013

Nové čínské vedení nepřehodnotí svůj dosavadní postoj k Tibetu, naznačil Jü Čeng-šeng, jeden z nových členů Stálého výboru Politbyra Komunistické strany Číny, a vyzval k pokračování boje proti tzv. „dalajlamově klice“.

Jü Čeng-šeng je jedním ze sedmi čínských politiků, kteří byli v listopadu 2012 na 18. sjezdu strany při tzv. generační výměně vedení Číny vybráni do nejužšího vedení stálého výboru.

Jü Čeng-šeng podnikl v lednu letošního roku společně s generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny Si Ťin-pchingem cestu do tibetské autonomní prefektury Kandze ve východním Tibetu.

Během této cesty uvedl pro státní tiskovou agenturu Sin-chua, že „boj proti dalajlamově klice by měl pokračovat s cílem vytvořit příznivé sociální a politické prostředí pro hospodářský rozvoj a zlepšení životní úrovně obyvatel.“

Jü Čeng-šeng také vyzval mnichy a mnišky, aby „podpořili úsilí vlády řídit kláštery v souladu se zákony“, a vyzval je k vlastenectví a dodržování pravidel vydávaných čínskou vládou speciálně pro kláštery.

Podle Jü Čeng-šenga by čínská vláda „měla zajistit poskytování veřejných služeb v klášterech a zároveň usilovat o posílení řídících složek klášterů. Stejně tak chce čínská vláda zajistit, aby tibetský buddhismus odpovídal potřebám socialistické společnosti.“

Během třídenní cesty navštívili nomády, obyvatele zchudlých vesnic a místní střední školu. Čeng-šeng následně vyzval ke „zlepšení infrastruktury v Tibetu a zvýšení příjmů zemědělců a nomádů“.

Protesty proti represím ze strany Číny narůstají, od roku 2009 se množí případy sebeupálení. Smrt upálením si jako formu protestu zvolilo 95 Tibeťanů.

Když v červenci 2011 navštívil tibetské hlavní město Lhasu nynější generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny Si Ťin-pching. Promluvil z Potály, tradičního sídla dalajlamů, a slíbil, že budou „zničeny všechny pokusy o destabilizaci Tibetu“. Současně se zavázal „bojovat proti separatistickým aktivitám diktovaných dalajlamou“.

„Mimořádný rozvoj Tibetu v posledních šedesáti letech jasně dokládá, že bez Čínské komunistické strany by se nezrodila ani nová Čína, ani nový Tibet,“ uvedl Si Ťin-pching.

Zdroj:Phayul


Autor:Lhamo

[  09.01.2013    zdroj: Lungta (www.lungta.cz)   autor: Marcela Procházková  ]