Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Aktuálně

Tibetské zpravodajství listopad a prosinec 2014

V listopadu došlo v Tibetu k řadě protestů a odsouzení zatčených, kteří na rozsudky čekali již několik měsíců. O přístřeší přišlo také 26 mnišek ze ženského kláštera Džada ve vesnici Benkar, neboť nebyly zapsány v listině čínských úředníků, kteří zde pořádali přednášky vlastenecké převýchovy. Stejný osud potkal v březnu i přes sto mnišek z kláštera Čhanglo v okrese Dingri v Tibetské autonomní oblasti, neboť neměly oficiální povolení k pobytu v klášteře. Byly nuceny k návratu domů a přijetí laického způsobu života, proto mnoho z nich uteklo do hor. Systematické ničení klášterního způsobu života bylo vidět i v srpnovém případu, kdy čínské úřady nechaly srovnat se zemí ubytovací zařízení mnišek kláštera Šar Bhumpa.

\r\n10. prosince si Tibeťané v exilu i světová veřejnost připomněli 25. výročí od udělení Nobelovy ceny míru Jeho Svatosti dalajlamovi. Na toto datum připadá Mezinárodní den lidských práv, neboť v roce 1948 přijala Organizace spojených národů Všeobecnou deklaraci lidských práv. Ale situace v Tibetu se ohledně lidských práv nijak nezlepšila. Příkladem může být příběh Tändzin Čhödaga (33), který byl v roce 2008 odsouzen k patnácti letům vězení a pokutě 10 000 jüanů (cca 38 000 Kč) za údajné vedení protestů v březnu 2008 ve Lhase. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu byl Tändzin 3.prosince propuštěn a dva dny nato nemocnici zemřel. Ve vězení byl vystaven mučení a dotazování na politické aktivity svého otce, který v roce 1993 utekl do Indie. Tändzin se narodil ve Lhase, ale kvůli vzdělání utekl do Indie. V roce 2005 se vrátil do Tibetu a před svým zatčením pracoval pro evropskou neziskovou organizace napojenou na Červený kříž. Tändzinův případ potvrzuje to, že vězni, jejichž zdraví je silně podlomeno špatnými podmínkami ve vězení, jsou posíláni domů ještě před vypršením trestu, aby se tak předešlo jejich případnému úmrtí ve vazbě.\r\nČínské úřady se však nebrání ani očividné likvidaci nepohodlných osob. 9. prosince byl zabit vesnický vůdce Ngawang Mönlam v okrese Diru, který byl v tibetské komunitě uznávaný, neboť podporoval vzdělávání mládeže, rozvoj tibetské kultury a náboženství. Podle místních zdrojů čínské úřady chtěly na Ngawangovo místo dosadit čínského kandidáta, proto jej odstranily. Místní Tibeťané byli pod nátlakem nuceni k mlčenlivosti, aby se o tomto případu nikdo dále nedozvěděl.

Ukázkou čínského způsobu uplácení je případ Tibeťana Karmeho (22), který byl 11. prosince v okrese Dharlag v prefektuře Golog ubit k smrti. K potyčce s čínskými zástupci došlo 7.12., když místní Tibeťané zvolili do zastupitelstva svého kandidáta a ne Číňany doporučeného. Karme byl zatčen společně s více než deseti dalšími Tibeťany. Čínské úřady se snažily svůj čin napravit a rodině vrátily jeho tělo s 10 000 jüany (cca 38 000 Kč), dále se snažily nabídnout 70 000 jüanů (cca 266 000 Kč), pravidelné měsíční odškodné nezjištěné výše a postavení domu pro rodinu. Takto si Číňané snaží koupit tibetskou loajalitu a mlčenlivost.

V prosinci se upálili tři Tibeťané a celkem je těchto případů již 136.

  • 1.11. protestovala více než stovka tibetských studentů proti čínskému návrhu změnit vyučovací jazyk na základních a středních školách v Ngawě v okrese Dzoge z tibetštiny na čínštinu. Pokusy o zavedení čínštiny se již objevily několikrát a studenti v Rebkongu proti nim poprvé protestovali v roce 2010, když požadovali rovnost lidí a svobodu jazyka.
  • 3.11. vynesl soud střední instance v Merumě v okrese Ngawa rozsudek nad osmi Tibeťany ve spojitosti s případem sebeupálení Könčhog Cchetena v prosinci minulého roku. Byli odsouzeni k trestům v rozmezí dvou až pěti let.
  • 27.11. byl v Čcheng-tu ke čtyřem rokům vězení odsouzen tibetský zpěvák Kälsang Jarphäl (39), který byl zatčený ve Lhase v červenci 2013. Provinil se tím, že v říjnu a listopadu 2012 zorganizoval sérii koncertů, které měly motivovat Tibeťany k používání tibetského jazyka v mluvené i psané formě. Společně s Kälsangem byl odsouzen i Päma Rindzin (44), bývalý zpěvák a nyní hudební producent, za politicky citlivé písně. Dostal trest dva a půl roku vězení a pokutu 50 000 jüanů (cca 190 000 Kč). Päma byl zatčen v květnu 2013.
  • 16.12. se upálil Tibeťan Sangjal Khar před policejní stanicí v Amčhog v okrese Sangčhu. Jeho tělo odvezla čínská policie a odmítla jej vydat rodině i přes protesty místních Tibeťanů. Situace v Amčhog zůstává napjatá a je omezen pohyb osob a možnost komunikace s okolím.
  • 22.12. se upálila Tibeťanka Cchepe Khji (20) z Merumy v okrese Ngawa. Jejího ohořelého těla se chopila policie a oblast byla uzavřena. Další informace proto nejsou známy.
  • 23.12. se před policejní stanicí okresu Tawu upálil Tibeťan Kälsang Ješe (37), mnich kláštera Ňiccho v Tawu. Byl známý pro svou podporu tibetské kultury, vyučoval tibetštinu a buddhismus. Policie odvezla jeho ohořelé tělo i přes protesty místních Tibeťanů. Když se odnešení těla snažilo zabránit několik tibetských mnichů, byli postřeleni. Kälsangovo tělo bylo zpopelněno v krematoriu a dva členové jeho rodiny byly pod pohrůžkou střelnou zbraní nuceni, aby jeho popel vhodili do řeky.
  • 27.12. byl v okrese Ngawa zatčen tibetský bloger Zöpa (21). Zöpa pochází z obce Meruma a druhým rokem studuje kreativní psaní na Severozápadní univerzitě pro národnostní menšiny v Lan-čou. Důvodem jeho zatčení jsou pravděpodobně články, které se na jeho blogu objevovaly. Jeho poslední příspěvek byl věnován Tibeťance Cchepe Khji (20), která se upálila 22.12.
  • 31.12. byli zbiti čtyři Tibeťané v okrese Zamthang v prefektuře Ngawa, kteří odmítli prodat svou půdu. Čínské úřady nařídily místním Tibeťanům, většinou chudým zemědělcům, prodat půdu pro vládní i komerční projekty. Místní jsou zastrašování a vláda jim hrozí dokonce konfiskací půdy, pokud nebudou spolupracovat. Proti těmto praktikám Tibeťané protestovali již minulý rok.

\r\n\r\n

[  14.01.2015    autor: Lhamo  ]