Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Aktuálně

Nepálská policie zadržela 45 mnichů mířících z Tibetu do Káthmándú

Minulý týden zadržela nepálská policie 45 tibetských mnichů, kteří cestovali z Junbenshi v Solukhumbském regionu do Káthmándú – buddhistické oblasti sousedící s Tibetem. Zpráva byla zveřejněna na portálu Ekantipur, jenž zprávy poskytuje v anglickém jazyce.

Mniši, kteří uvádějí, že žijí v klášteře Thupten Choling v Solukhunbhu, byli dne 29. 12. 2014 zadrženi policií na dudhkundulském městském úřadě pro údajně chybějící platné cestovní doklady a občanské průkazy. Jhankanath Dhakal, který zastává funkci okresního úředníka v Solukhunbhu, prohlásil, že by se mniši mohli zapojit do podezřelých aktivit, a z tohoto důvodu jim nebylo umožněno cestovat. O jaké podezřelé aktivity šlo, již nezmínil. Nepál je již dlouhou dobu transitní zemí pro Tibeťany, kteří utíkají před čínskou represí. Do roku 2008, kdy proběhly rozsáhlé protesty po celém Tibetu, se podařilo utéci zhruba 2000 osobám, nicméně od té doby číslo stále klesá. Podle záznamů se podařilo uniknout z Tibetu do Nepálu zhruba dvou set osobám v průběhu roku 2013.

Nepál, domov 20 000 tibetských uprchlíků, v posledních letech stále více omezuje kulturní a politické vyjadřování Tibeťanů. Narůstající závislost Nepálu na čínské finanční pomoci zapříčiňuje omezování svobod tibetských uprchlíků. Mimo to bylo také v posledních letech v Nepálu zadrženo a repatriováno několik uprchlíků, kteří se snažili opustit Tibet.

DHARAMSALA, 5. 1. 2015, Nepál

[  19.01.2015    autor: Phayul  ]