Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Aktuálně

Tibetská ministryně zahájila výstavu k uctění sebeupálených Tibeťanů

DHARAMSHALA, 5. 4. 2014

Dicki Chhoyang, tibetská ministryně zahraničních věcí exilové tibetské vlády, slavnostně zahájila výstavu o protestním sebeupalování v muzeu Tibetu, které se nachází poblíž Tsuglakhang (blízko hlavního chrámu v Mcleod Ganj Indie).Dicki Chhoyang uvedla: “Tato výstava představuje úsilí Tibetské centrální správy informovat mezinárodní společenství o tom, proč se Tibeťané sebeupalují a co donutilo 129 lidí se upálit. Od roku 2009 se na protest proti čínské okupaci Tibetu a velice tvrdé politické linii upálilo již 130 Tibeťanů. Exilová správa vyzývá Tibeťany, aby se vyvarovali drastických způsobů protestu včetně sebeupalování. Ministryně dále prohlásila, že zatímco sebeupalování bude pokračovat, vláda cítí morální odpovědnost informovat mezinárodní komunitu a přispět tak k pochopení pozadí těchto činů. “Doufáme, že díky této výstavě bude více lidí moci pochopit tento smutný a tragický cyklus událostí, kterého jsme od roku 2009 svědky.

Tashi Phuntsok, ředitel muzea, říká, že hlavní účel výstavy je představit a poskytnout detailní informace o situaci v Tibetu, jejím pozadí a okolnostech, vysvětit, proč se Tibeťané upalují a o co tím usilují, a také zprostředkovat jejich aspirace, dopisy a informovat o místech, kde se pohybovali. Tibetská exilová vláda je přesvědčena, že tyto činy překračují dosavadní hranici zoufalství a odporu Tibeťanů. Vláda také současnou krizi připisuje čínské politice “politického a náboženského utlačování, ekonomické marginalizace, sociální diskriminace, kulturní asimilace a destrukce životního prostředí v Tibetu.”

Čínská vláda na protesty sebeupálením zareagovala dalším zpřísněním své politiky, postihuje tyto protesty a kohokoli, kdo hrál nějakou domnělou roli v sebeobětování, odsuzuje k velice tvrdým trestům odnětí svobody za úmyslnou vraždu. Čínská vláda zakázala provádět za upálené oběti buddhistické rituály a jakýmkoli způsobem projevovat solidaritu vůči jejich rodinám. Vesnicím, kde k sebeobětování dojde, jsou odebrány příspěvky na místní rozvoj.

Výstava o sebeupalování je součástí putovní výstavy muzea Tibetu. Ta samá výstava byla předvedena v únoru minulého roku během Tibetského festivalu v Guwahati.

Tibetské museum bylo založeno v roce 1998 a spadá pod Oddělení informací a mezinárodních vztahů. Jeho cílem je dokumentovat, uchovávat, zkoumat, vystavovat a vzdělávat veřejnost o všech záležitostech spojených s tibetskou historií a kulturou.[  21.09.2014    autor: Phayul  ]