Tibinfo - informační systém o Tibetu
ČR-Tibet-Čína
   

Aktuálně

Prohlášení Lozang Sanggjä, premiéra tibetské exilové vlády k 56. výročí tibetského národního povstání

Sešli jsme se zde, abychom si připomněli statečné muže a ženy, kteří položili své životy za boj o svobodný Tibet před padesáti šesti lety. Jsme tu rovněž proto, abychom sami sobě připomněli, že má smysl pokračovat v nenásilném boji tibetského lidu s velkým odhodláním, odvahou a rozhodností.

Mí drazí Tibeťané, sděluji Vám, že situace v Tibetu zůstává pochmurná, ale přetrvávající duch tibetského lidu je silný a stále zesiluje. Od roku 2008, kdy vypukly pokojné protesty, a následovaly protesty sebeupálením, je Tibet virtuálně uzamčen. Omezení pohybu Tibeťanů se výrazně zvýšilo. Na několika kontrolních stanovištích ve velkých městských centrech za konstantního dohledu kamer, Tibeťané musí překládat své průkazy totožnosti, které jsou vybaveny propracovanými čipy druhé generace. Jeden z Tibeťanů popisuje toto ponížení: „Váš občanský průkaz je jako Váš stín. Bez něj se nemůžete pohybovat." Tato omezení jsou tak přehnaná, že dokonce i čínští turisté přestali do této oblasti jezdit a situaci komentují tak, že takovéto podmínky v Tibetu připomínají "válečnou zónu".

Na situaci v Tibetu má velký dopad rozhodnutí Čínské státní rady z roku 2014 - modernizovat města Shigatse a Chamdo. Ačkoli Tibeťané vítají ekonomický rozvoj ve formě modernizace, jejich zkušenosti tváří v tvář urbanizaci, vypovídají spíše o postupné ekonomické marginalizaci, sociálním vyloučení a ničení životního prostředí. Lhasa je ukázkovým příkladem. Město zažívá exponenciální urbanizaci, která přitahuje migrující pracovníky z celé Číny. Tento přesun populace změnil srdce tibetské kultury na další "čínskou čtvrť", kde Tibeťané žijí v malých ghettech obklopeni stále se rozšiřujícími čínskými městy. Obáváme se, že stejná negativní proměna postihne i města Shigatse a Chamdo, kde se nesmírně snižuje schopnost Tibeťanů chránit jejich kulturu a identitu. Současně se Tibeťané obávají, že čínští přistěhovalci zničí venkovský a kočovný způsob života v Tibetu.

Toto jsou některé z mnoha výzev, se kterými je Tibet konfrontován. Přesto jsem přesvědčen, že máme odhodlání, rozhodnost a kolektivní vůli, překonat je. Tibeťané v Tibetu přežili jednu státem podporovanou katastrofu za druhou. Katastrofy, jako Velký skok v roce 1950 a Kulturní revoluci v roce 1960, dosud neotřásly sílou ducha tibetského lidu. Stanovení stanného práva ve Lhase v roce 1989, ani "tvrdé úderné kampaně" realizované za účelem umlčet odlišné názory, či kampaně jako např. program rozvoje západní Číny, nic nedokázalo zmírnit odvahu tibetského lidu. Od povstání v roce 1959, které si připomínáme dodnes, přes desetiletí pokojných protestů, včetně celotibetské demonstrace v roce 2008 a více než sto sebeupálení, budou Tibeťané žít jako soudržné společenství lidí a jejich boj za spravedlnost zůstane pevný.

V Tibetu, umělci zpívají, kreslí a píší, to vše s povznášejícím duchem a se zvýšeným pocitem odpovědnosti vůči situaci v Tibetu. V Tibetu nové duchovní, kulturní a intelektuální obrození posiluje tibetskou hrdost a jednotu. Skromní sběrači "dbyar rtswa dgun ´bu" (druh housenky), neúnavní řidiči kamionů, zemědělci, kočovníci, mniši a mnišky, všichni Tibeťané se snaží žít důstojně a se společnou identitou. Všechny společné snahy a myšlenky na svobodný Tibet se sloučí do světlé budoucnosti pro všechen lid v Tibetu.

Rétorika přicházející z dnešní Číny říká, že Tibeťané se stali svými vlastními pány. Aby se tato rétorika stala realitou, vyzýváme čínskou vládu, aby Tibeťany nechali vládnout v Tibetu. Čína plánuje monitorovat oslavy 50. výročí tzv. Tibetské autonomní oblasti (TAR), zastánci tvrdého postupu v Pekingu by si měli uvědomit, že represe bude generovat jen další odpor. Zaznamenali jsme komentáře prezidenta Si Ťin-pchinga, že tibetská kultura a jazyk by měly být zachovány, 20-bodová vnitřní směrnice místního orgánu v Amdo však podkopává obojí.

Na straně Kashagu (poradní výbor tibetské vlády v exilu), jsme i nadále plně odhodláni prosazovat "zlatou střední cestu", tzn. neusilovat o odtržení od Číny, ale o skutečnou autonomii pro tibetský lid. Za účelem dosažení skutečné autonomie pro tibetský lid, Task Force, poradní orgán na Kashagu, uskutečnil tajnou poradu v prvním lednovém týdnu, za účelem podrobného projednání politického vývoje v Tibetu, v otázkách týkajících se budoucího dialogu s čínskou vládou a vývoje na širší mezinárodní politické scéně. Tibetská vláda je pevně přesvědčena, že jediný způsob, jak vyřešit problém Tibetu, je prostřednictvím dialogu mezi vyslanci Jeho svatosti Dalajlamy a zástupci čínské vlády. Vyslanci Jeho svatosti Dalajlamy jsou připraveni zapojit se do dialogu se svým čínským protějškem kdykoliv a kdekoliv.

V tomto ohledu nadále hluboce oceňujeme nedávné prohlášení ministerstva zahraničí USA, které podporuje dialog mezi zástupci Jeho svatosti Dalajlamy a čínskou vládou: „Věříme, že všichni lidé v ČLR by měli prospěch z plodů dialogu a naléhali by na čínskou vládu, aby se chopila příležitosti k dalšímu vyjednávání s Jeho svatostí Dalajlámou."

Vítáme také prohlášení prezidenta Baracka Obamy na výroční snídaňové modlitbě ve Washingtonu D. C., kde popisoval Jeho svatost Dalajlámu jako "dobrého přítele" a "mocný příklad toho, co to znamená praktikovat soucit" a člověka, který "nás inspiruje k tomu, abychom mluvili hlasitě o svobodě a důstojnosti všech lidských bytostí."

Jsem rád, že Vám mohu sdělit, že v rámci Indie se zvyšuje povědomí o významu Tibetu a o dalších otázkách týkajících se situace v Tibetu. Dále víme, že Ústřední tibetská správa je jednak skutečně demokratická politická entita a jednak je efektivní. Chloubou naší demokracie je účast veřejnosti, a budeme i nadále podporovat hlubší zapojení tibetské veřejnosti do demokratického procesu.

Tento rok bude tibetský lid a naši přátelé po celém světě oslavovat osmdesátileté výročí Jeho svatosti Dalajlamy. Při této příležitosti, se modleme za dlouhý život Jeho svatosti Dalajlamy a za to, aby se i nadále těšil dobrému zdravotnímu stavu. Charakteristickým znakem tibetského lidu je nenásilí a hodnoty, které přijali naše starší generace: pokora, integrita a odolnost, tyto hodnoty by měly být přijaty i mladšími generacemi. To je náš politický kapitál stejně jako politický zdroj.

Nejdůležitější prioritou Kashagu je vzdělání. V tomto úsilím Kashag povzbuzuje Tibeťany ze všech oblastí života, aby se hluboce zapojovali do vzdělávání svých dětí.

Využívám této příležitosti, abych poděkoval všem našim tibetským podporujícím skupinám, od Berlína po Brusel a od Canberry po Kapské Město a od Tokia po Taipei, za jejich vznešené úsilí a podporu nastolení spravedlnosti a svobody v Tibetu. Uprostřed extremismu a násilných konfliktů po celém světě, je Tibet model umírněnosti a nenásilí, což je důvodem, proč je hoden vaší trvalé podpory. Také jsme hluboce vděční všem lidem žijícím v Indii a Indické vládě za jejich štědrost a pohostinnost.

Mí drazí Tibeťané, ještě jednou, a s hlubokou nadějí a vděčností, jménem šesti milionů Tibeťanů, se upřímně modlím za dlouhý život Jeho svatosti 14. Dalajlamy. Dnes věnujme náš nejhlubší respekt všem statečným mužům a ženám, kteří obětovali své životy za věc Tibetu. Díky silnému tibetskému duchu mohou všichni Tibeťané zůstat věrní všem našim předkům, matkám, sestrám, bratrům a všem, kteří zasvětili své životy, aby ukončili utrpení Tibeťanů a obnovili svobodu Tibetu.

Ať žije Jeho svatost Dalajláma a Bod Gyalo.

Sikyong Dr. Lobsang Sangay

10. 03. 2015



[  10.03.2015    zdroj: Lungta (www.lungta.cz)    ]