Tibinfo - informační systém o Tibetu
Základní informace
   

Cestování

Tibetština pro cestovatele

Tibetštinu pro cestovatele, kterou pro Tibetské listy připravuje tibetoložka a lingvistka Zuzana Vokurková, je jednoduchým a stručným kurzem hovorové tibetštiny pro návštěvníky Tibetu. Po prvních obecnějších dílech stručného kurzu tibetštiny se věnuje praktickým tématům, slovíčkům a frázím, které se hodí všem, kteří se chtějí toulat Tibetem.

Protože originální text obsahuje tibetské písmo, jsou jednotlivé lekce na internetu ve standardním formátu pdf tak, aby jste si na vašem počítači nemuseli tibetské fonty instalovat. Pokud náhodou nemáte nainstalovaný prohlížeč pdf souborů Acrobat Reader, můžete si ho zde bezplatně stáhnou

1. - úvod, tibetské písmo
Tibetština patří do skupiny asi 250 známých tibeto-barmských jazyků rozšířených především v oblasti Himálaje, na Tibetské náhorní plošině a v okolí řek Mekong a Salvin. Ze všech těchto jazyků mají pouze dva tradici starých literárních jazyků - tibetština od 7. století a barmština od 12. století. Ačkoli se jedná o jazyky dosti vzdálené, existují jisté shody ve výslovnosti, slovní zásobě a skladbě obou jazyků, které ukazují na jejich genetickou příbuznost...
[text 1. lekce - pfd formát]

2. - tibetská slabika, výslovnost
Tibetské slabiky jsou buď jednoduché, skládající se z jedné souhlásky a jedné samohlásky, nebo složené, skládající se ze skupiny souhlásek a z jedné samohlásky (základ + samohláska + prefix, postfix, superfix, subfix, které se souhrnně nazývají afixy). V jedné slabice se může vyskytovat jedna až šest souhlásek. Základem může být každé ze 30 písmen tibetské abecedy, afixem jen určitá písmena. Některé afixy mají vliv na výslovnost, jiné ne...
[text 2. lekce - pfd formát]

3. - tvorba otázky, množné číslo, zápor
Skloňování jmen se uskutečňuje pomocí pádových částic, které se připojují za jména a vyjadřují tak funkci jmen ve větě (podmět, předmět, nepřímý předmět, nástroj, atd.). Jméno samotné zůstává beze změny. Podmět bývá označen podmětovou částicí ki. Chybí-li tato částice, plní její funkci slovosled. Podmět se v tomto případě nachází povinně před předmětem...
[text 3. lekce - pfd formát]

4. - slovesa být, mít, zápor
Českému slovesu ´být´ odpovídají nejčastěji slovesa re, jin a reša. Nerozlišují ani čas ani číslo. Obojí vyplývá z kontextu nebo je vyjádřeno jinými prostředky. Jin se zpravidla užívá v oznamovací větě s podmětem v první osobě, re a reša v osobě druhé a třetí. Tato slovesa se od sebe liší různými postoji mluvčího k ději, tj. různým modálním zabarvením děje, např. jin se užívá tehdy, spojuje-li mluvčí děj se svojí osobou (nemusí být však podmětem věty) a reša je zjištění nebo objevení nějaké, pro mluvčího doposud neznámé, skutečnosti...
[text 4. lekce - pfd formát]

5. - přítomný čas, budoucí čas
Čas může být v tibetštině vyjádřen jak tvarem slovesa, tak koncovkou, která následuje za ním. V současné tibetštině převažuje druhý způsob. Některá tibetská slovesa si však zachovala dva tvary: minulý a přítomný/budoucí, např.: tro ´jít´ (přítomný a budoucí tvar) a čhin ´jít´ (minulý tvar). Vyjádření času je jedním z hlavních rozdílů mezi hovorovou a psanou tibetštinou. V hovorovém jazyce vyjadřují čas koncovky, neboť většina sloves má dnes pouze jeden tvar, společný pro všechny časy. V psaném jazyce jsou věty naopak spojovány do dlouhých souvětí a slovesné koncovky se vypouštějí...
[text 5. lekce - pfd formát]

6. - minulý čas, konverzace
Tibetština rozlišuje několik časů minulých, které se od sebe liší vztahem k přítomnosti či dokonavostí nebo nedokonavostí děje. Děj, který proběhl a byl ukončen v minulosti a který se žádným způsobem nevztahuje k přítomnosti, je vyjádřen buď koncovkami pare a pajin nebo koncovkami song a čung. Tyto koncovky se od sebe liší různými typy slovesného způsobu: pajin se užívá, spojuje-li mluvčí děj se svojí osobou, pare je chápáno jako tvrzení a vyskytuje se např. ve vyprávění, příbězích a pohádkách...
[text 6. lekce - pfd formát]

7. - V hotelu
Tä džönkang jorepä - Je tady hotel?
Ňi täsa jöpä - Máte jedno-/dvou- lůžkový pokoj?...
[text 7. lekce - pfd formát]

8. - V restauraci
Ngaco momo sa ko - Dáme si momo.
Ngala phöča nangro - Přineste mi tibetský čaj, prosím...
[text 8. lekce - pfd formát]

9. - Na autobusovém nádraží
Cetangla modža khatü džokire - Kdy pojede autobus do Cethangu?
Lača khacä re - Kolik stojí jízdenka? ...
[text 9. lekce - pfd formát]

10. - V obchodě
Angčang tang cchön khare kökijö - Jakou chcete velikost a barvu?
Ti khacä re - Kolik to stojí? ...
[text 10. lekce - pfd formát]

11. - V klášteře I.
Kompa ti čölu khaki re - K jaké škole patří tento klášter?
Kompa ti la čhapa khacä jore - Kolik je v klášteře mnichů? ...
[text 11. lekce - pfd formát]

12. - Tibetské svátky a slavnosti
Ongkor la ta kju kirepä - Jsou o dožínkách závody koní?
Thüčen la nga jong čokirepä - Můžu (smím) přijít na slavnost? ...
[text 12. lekce - pfd formát][  03.07.2004    zdroj: Tibetské listy (www.lungta.cz)   autor: Zuzana Vokurková  ]