Tibinfo - informační systém o Tibetu
Základní informace
   

O Tibetu

Lhasa na počátku 21. století

Odlehlost Tibetu shlížejícího na asijský kontinent z náhorní plošiny byla Tibeťanům často spolehlivou ochranou před okolním světem. Také proto si po dlouhá staletí uchovávali svoji osobitou kulturu a životní styl. K velké změně došlo v polovině 20. století po příchodu čínských vojsk do Tibetu.
[ 17.01.2007   autor: Taši Dolma ]

Základní údaje o Tibetu
Základní údaje o Tibetu, státní znak a vysvětlení symboliky tibetské vlajky.
[ 07.04.2000   autor: Ľubomír Sklenka ]

Klimatické podmínky a geologická stavba
Klimatické podmínky Tibetu jsou závislé na nadmořské výšce. Jižní okrajová pohoří zadržují vlhké proudění od Indického oceánu a prakticky v celém Tibetu způsobují velmi suché kontinentální klima...
[ 06.04.2000   autor: Ľubomír Sklenka ]

Hory Tibetu
Když řekneme Tibet, představíme si hory, štíty, kopce, střechu světa. Tibet je synonymem pro hory, a právem. Kdybychom zde chtěli najít kousek země, která leží v nadmořské výšce pod 2000 m n.m., uspěli bychom pouze v některých okrajových částech této rozlehlé země.
[ 05.04.2000   autor: Ľubomír Sklenka ]

Tibetské řeky a jezera
Řeky jižních svahů východně od osvátné hory Kailás napájejí centrální tibetskou řeku Cangpo, která po průlomu hlavního hřebene Himálaje na východě Tibetu mění své jméno na Brahmaputru.
[ 04.04.2000   autor: Ľubomír Sklenka ]

Fauna a flóra
Drsné vysokohorské životní prostředí, izolované od okolních oblastí těžko prostupnými horami, bylo po dlouhá staletí vhodným prostředím pro různé endemické druhy zvířat...
[ 03.04.2000   autor: Ľubomír Sklenka ]

Tibetština
Tibetština je jazyk, který má velké množství hovorových dialektů. V současnosti je považován za standardní formu dialekt používaný v centrálním Tibetu, tzv. Lhaský dialekt, i když k vytvoření spisovného hovorového jazyka ještě nedošlo.
[ 02.04.2000   autor: Ľubomír Sklenka ]

Obyvatelé Tibetu
Náhorní plošinu Čhangthang a další odlehlé oblasti obývají dogpové, pastevci. V nižších polohách, zejména v údolích kolem řeky Cangpo a na dalších úrodnějších místech se obyvatelé věnují zemědělství.
[ 01.04.2000   autor: Ľubomír Sklenka ]