Tibinfo - informační systém o Tibetu
Vězni, mučení
   

Články

Osudy pěti politických vězňů

Tibetské středisko pro lidská práva a demokracii (TCHRD), které sleduje stav lidských práv v Tibetu, dnes eviduje přibližně 150 tibetských politických vězňů. Zde vám chceme přiblížit osud pěti z nich.

Thubtän Ješe – 55letý farmář z okresu Maldo Gungkar. Byl zatčen ve své vesnici v létě 1992 za to, že údajně vytvořil tři plakáty, které požadovaly nezávislost Tibetu, napadaly čínskou ideologickou výchovu a vyzývaly rolníky ke vzpouře. Tyto plakáty byly vylepeny na stromě v dubnu 1992. Thubtän Ješe byl také považován za vůdčí osobnost skupiny, která v červnu stejného roku uspořádala protestní akci, a byl za „spolupráci s demonstranty“ odsouzen k patnáctiletému trestu odnětí svobody ve vězení Dabži a k odnětí politických práv na pět let. Jeho trest vyprší v roce 2007.

Džigme Gjamccho - 34letý Tibeťan ze severovýchodního Tibetu. V roce 1985 odjel do Indie, kde se mimo jiné setkal s dalajlamou. Džigme Gjamccho přibližně rok pobýval v jihoindickém klášteře Däpung Gomang a poté se vrátil zpět do Tibetu, kde vstoupil do kláštera Gandän. V roce 1991 se spojil s politickými aktivisty. Dne 30. března 1996 byl zatčen a za „politickou aktivitu“ odsouzen k patnáctiletému vězení v Dabži. O rok později byl tajně převezen do Keršulu v Amdu, kde byl devět dní krutě mučen.

Džampal Čhangčhub - mnich z kláštera Däpung. Poprvé byl bez důkazů zatčen 27. 9. 1987, kdy spolu se skupinou asi deseti Tibeťanů zorganizoval demonstraci ve Lhase. Po několika měsících byl propuštěn na svobodu. Znovu byl zatčen na jaře 1989 za pořizování kopií „reakcionářské literatury“ (mj. Všeobecné deklarace lidských práv). Byl obviněn, že je členem „protirevoluční kliky“ a z šíření „protirevoluční propagandy“. V listopadu pak byl odsouzen k devatenáctiletému trestu, který si od ledna 1990 odpykává ve věznici Dabži. Jeho zdravotní stav je pravděpodobně v důsledku mučení vážný. Podle nejnovější zprávy Tibetského informačního centra (TIN) byl Džampal Čhangčhub po vypršení trestu propuštěn.

Ngawang Džungnä – 38letý Tibeťan z Damžungu, vesnice severozápadně od Lhasy. V indické Dharamsale nějakou dobu pracoval jako učitel tibetštiny. Po návratu do Lhasy pokračoval ve studiu na tibetské univerzitě. Byl zatčen Veřejnou bezpečností 13. 1. 1994 poblíž univerzity a následně obviněn ze špionáže pro tibetskou exilovou vládu. Téměř sedm měsíců strávil ve věznici v Seithu, kde byl opakovaně mučen. Dva měsíce po propuštění byl opět zatčen a odsouzen k ročnímu trestu odnětí svobody v cele se zvýšenou ostrahou. Jeho trest byl o devět let prodloužen poté, co odmítl pokleknout před důstojníkem jménem Paldžor, který v Dabži vykonával funkci náměstka. Měl být propuštěn koncem minulého roku, ale kromě toho, že trpí depresemi, nejsou o jeho dalším osudu žádné zprávy.

Lozang Tändzin- 39letý bývalý student Lhaské univerzity. Byl zatčen roku 1988 ve Lhase při rozsáhlém policejním zátahu za účast na demonstraci. Okamžitě byl převezen do věznice Guccha, kde byl mučen. Později byl exemplárně vyloučen z univerzity a odsouzen k smrti za údajné zabití policisty. Díky mezinárodnímu tlaku byl pak jeho trest zmírněn na doživotní vězení. Roku 1991 byl přistižen, jak předává dopis americkému velvyslanci. V důsledku tohoto činu byl mučen a převeden do věznice Powo Thamo na nucené práce. Roku 1994 mu byl trest zkrácen a propuštěn má být v roce 2006. Jeho zdravotní stav je podle dostupných informací vážný.[  06.10.2006    zdroj: Tibetské listy (www.lungta.cz)   autor: Marcela Procházková  ]