Tibinfo - informační systém o Tibetu
Vězni, mučení
   

Články

Däpung, místo, kde se umírá za svobodu
Klášter Däpung leží přibližně deset kilometrů severozápadně od Lhasy. Patří ke škole Gelugpa patří a je jedním z nejvýznamnějších klášterů v Tibetu. Klášter založil v roce 1416 Taši Paldän, žák Congkhapy, přímého zakladatele Gelugpy, a před násilným obsazením Tibetu vojsky Čínské lidově osvobozenecké armády v roce 1950 žilo v klášterním komplexu téměř 10 000 mnichů.

[ 17.01.2007   autor: Marcela Procházková ]

Ngawang Sangdol v Praze
V neděli 22. května ráno mi přišla zpráva: "Ngawang dorazila v pořádku do Prahy." V rámci své cesty po nových členských státech EU přijela Ngawang Sangdol nočním vlakem z Varšavy a po krátkém odpočinku se v deset hodin dopoledne setkala s členy Lungty, kteří organizovali její pobyt v Praze.

[ 17.01.2007   autor: Marcela Procházková ]

Osudy pěti politických vězňů
Tibetské středisko pro lidská práva a demokracii (TCHRD), které sleduje stav lidských práv v Tibetu, dnes eviduje přibližně 150 tibetských politických vězňů. Zde vám chceme přiblížit osud pěti z nich...
[ 06.10.2006   autor: Marcela Procházková ]

Dítě, které ukradli Tibetu
25. dubna oslaví 16. narozeniny Gendün Čhökji Ňima, který je často označován jako nejmladší politický vězeň světa. Dnes, deset let poté, co zmizel, je už zřejmě toto označení nepřesné a patrně by se našli i mladší političtí vězni. Nic to však nemění na skutečnosti, že tento chlapec byl i s rodinou v roce 1995 unesen a nikdo kromě čínských úřadů dodnes neví, kde jsou a jak se jim daří...
[ 24.01.2006   autor: Miroslav Pošta ]

Mniška vězněna na samotce 22 měsíců
Při oslavě tibetského Nového roku 10. února 1997 nařídili věznitelé mniškám zpívat čínské vlastenecké písně. Třem z nich dali příkaz, aby zazpívaly píseň oslavující Mao Ce-tunga...
[ 01.01.2001   autor: Džamdön ]

Příběh mladistvého Sönam Ccheringa
Strava ve vazební věznici byla velmi špatná. Čočka se zde vařila bez očištění, se zbytky lusků a s červy. Denní příděl představoval malý hrnek čaje a dvě malé tingmo ke snídani, vařená čočka s červy a malou dávkou nedovařené rýže k obědu a mrkvová polévka se dvěma malými tingmo k večeři...
[ 15.01.2000    ]

Příběh bývalého politického vězně Lozang Gjamccha
Během půl hodiny dorazilo do kláštera téměř 900 ozbrojených příslušníků čínské armády a mnichům bylo zakázáno vycházet z jejich cel. Ještě téhož večera, když mniši spali, vnikli vojáci do jejich pokojíků a asi ve dvě hodiny ráno jich 26 odvlekli do vězení...
[ 15.01.2000    ]

Příběh mladistvé Nordzin Wangmo
Ráno 9. prosince 1993 Nordzin a dalších sedm mnišek z jejího kláštera demonstrovalo před chrámem na lhaském Barkoru. Jejich demonstrace trvala zhruba 15 minut. Poté byly zatčeny policisty hlídajícími na Barkoru. Ani při zatýkání nepřestávaly mnišky provolávat hesla za nezávislost Tibetu...
[ 15.11.1999    ]

Co stojí odpor
Při mém zatčení použili příslušníci čínské policie a armády slzný plyn a bili nás holemi, pažbami pušek a pendreky. Mniši museli přerušit klášterní činnost až do 15. června 1996. Následujícího dne se „pracovní skupina“ snažila donutit několik mladých mnichů a jejich učitelů k provádění běžných klášterních obřadů...
[ 01.11.1999   autor: Lozang Samtän ]

Zpíváme píseň smutku, zpíváme ji z Dabži
Od roku 1987 vedly téměř polovinu všech demonstrací v Tibetu ženy. Většinou byly z řad mnišek – snad proto, že mnišky nemají nikoho, kdo by trpěl jejich zadržením. Většinu protestů vykonává jen malá skupina žen, provolávající hesla a nesoucí transparenty, a vše trvá jen pár minut...
[ 15.09.1998   autor: Tracey Parr ]