Tibinfo - informační systém o Tibetu
Základní informace
   

Toulky Tibetem

Tibetským světem

Jumbulagang

Široké zelené údolí, plné drobných políček táhnoucí se tři desítky kilometrů na jih od Jarlung Cangpa (Brahmaputry). Kolik takových v Tibetu je. Určitě mnoho, ale toto je výjimečné. Jmenuje se Jarlug a právě zde se "zrodili Tibeťané a jejich kultura". Jeden z klenotů Jarlugu je i Jumbulagang. I proto jeho silueta zdobí titulní stránku Tibetských listů.
Sedím na malém skalním hřbetu, jen několik metrů pode mnou je špička jedenáctimetrové třípatrové věže Jumbulagangu. Před chvílí jsme prolezli tuto údajně nejstarší stavbu v celém Tibetu a teď se rozhlížím po okolí. Zřetelně je vidět klikatící se silnice ze severu, 7 km po ní je klášter Thadug, kde nejznámější tibetský král Songcän Gampo nejdříve porazil pět draků a pak na místě vítězné bitvy založil klášter. Dalších 5 km za Thadugem je Cethang s posvátnou horou, kde podle legendy žili opičák a skalní démonka sinmo, z jejichž manželství vznikli Tibeťané. Otáčím se na druhou stranu. Silnice směřující na jih se rychle ztrácí za ohybem malého horského masivu. Vesnice Phodang, údajně nejstarší v Tibetu, není vidět, ani 15 km vzdálené Čhonggjä, starověké hlavní město Tibetu, kde je pohřbeno několik tibetských králů. Údolí Jarlung je plné tibetské historie.
Otevírám knihu a snažím se zjistit, jak k tomu došlo. Jednou, to je už hodně dávno, se zde objevil neznámý člověk. Když se ho místní pastevci ptali, odkud přišel, nerozuměl jim a pouze ukázal prstem nahoru. Pastevci se domnívali, že přišel z nebe. Vzali ho na nosítka a odnesli do vesnice. Dali mu jméno Ňathi Cänpo a prohlásili ho svým králem. Jiné legendy uvádí, že Ňathi Cänpo byl mladý indický šlechtic, který došel až do Tibetu. Při dotazu, odkud je, ukazoval nahoru s tím, že přišel z hor. Poté, co byl Ňathi Cänpo zvolen tibetským králem, nechal na vrcholku "kouzelného kopce tamaryšků" postavit v roce 127 př. n. l. první královský palác - Jumbulagang. Jiné legendy popisují, že Ňathi Cänpo nezemřel jako obyčejný člověk, ale vrátil se do nebe po mytickém provazu mu.
Další významná událost v historii Jumbulagang se odehrála o 400 let později, kdy vládl Lhathothori Ňäncän. Tehdy se z nebe snesl na zdejší střechu první zdejší posel buddhismu - text Ňänpo sangwa. Podle jiné tradice přinesl Ňänpo sangwu do Tibetu indický učenec Buddharákšita, který ho předal Lhathothorimu s tím, že ho má uchoval pro příští generace. Text zůstal tři století nerozluštěn až do doby, kdy se vlády ujal Songän Gampo. Ten palác rozšířil o dvě svatyně a "Velký pátý" dalajlama Lozang Gjamccho v 17. stol. dostavěl zlaté střechy, čímž ukončil zásadní stavební úpravy paláce. Palác se dochoval až do 60. let 20. století, kdy ho Číňané zničili. To, co mám teď před sebou, je nově postavená replika původní stavby z roku 1982.
Před chvílí, kdy jsme seděli v malém pokojíčku jednoho z mnichů a popíjeli čaj, jsem slyšel i mnoho dalších legend. Tibetština není moje silná stránka, a tak jsem rozuměl jen několika větám. Když nám ukazovali horní svatyni s freskami, které zobrazují sestup Ňathi Cänpa z nebe, jeho příchod do Jumbulagangu a zázračný příchod Ňänpo sangwy, moc jsem jim nerozuměl. To v dolní svatyni jsem okamžitě poznal sochy Songcän Gampa, Ňathi Cänpa, Lhathothoriho, učence Thomni Sambhóty, který vytvořil tibetské písmo, a mnoho jiných významných postav tibetské historie.
Zavřu knihu, užívám si sluníčko a vzácné chvilky, kdy se kolem zastavil čas. Ten je však neúprosný. Musíme zpět, a tak seběhneme do vesnice. Naskočíme na malý traktůrek k mladé Tibeťance a dvěma vyděšeným ovcím. Pomalu se kodrcáme zpět do Cethangu. Zlatá střecha věže se pomalu ztrácí na obzoru. Až přijedu příště, určitě zůstanu déle...[  18.01.2007    autor: Ľubomír Sklenka  ]