Tibinfo - informační systém o Tibetu
Dalajlama
   

Články

Světová komunita a potřeba univerzální zodpovědnosti
Ať se nám to líbí nebo ne, všichni jsme se narodili zde na této zemi a jsme součástí jedné velké lidské rodiny. Bohatí nebo chudí, vzdělaní nebo nevzdělaní, příslušníci různých ras, národností, náboženství či ideologií, nakonec je každý z nás jen člověk jako kterýkoliv jiný - všichni toužíme po štěstí a nikdo nechce prožívat utrpení...
[ 01.06.1992   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

Cesta člověka ke světovému míru
Je ironií, že nejvážnější problémy se vynořují právě v průmyslově nejvyspělejších společnostech. Věda a technika v mnoha směrech učinily zázraky, ale základní lidské problémy zůstávají. Nikdy předtím nebyla taková gramotnost, a přesto toto všeobecné vzdělání, jak se zdá, nevychovalo v lidech dobro, ale jen neklid a nespokojenost...
[ 15.12.1984   autor: Jeho Svatost dalajlama ]