Tibinfo - informační systém o Tibetu
Dalajlama
   

Projevy

Projev J. S. dalajlamy na plenárním zasedání Evropského parlamentu
Projev Jeho Svatosti dalajlamy v Bruselu, 4. prosince 2008.
[ 03.03.2009   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

Poselství Jeho Svatosti dalajlamy pro konferenci Forum 2000
Vždy jsem věřil, že velká světová náboženství mají být respektována jako rovnocenná a že každé z nich svým způsobem značně přispívá k tomu, aby lidská společnost byla lepší. Naše metody mohou být rozličné, ale cíl proměnit člověka v lepší bytost mají náboženství světa...
[ 16.10.2001   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

Dopis Jeho Svatosti dalajlamy zaslaný prezidentovi USA
Dopis Jeho Svatosti dalajlamy zaslaný prezidentovi USA po teroristických útocích na USA.
[ 12.09.2001   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

Štěstí, zdraví a mír v novém roce pro všechny
Příchod nového milénia mnoho lidí vzrušuje, ale sám o sobě nic neznamená. Když vstoupíme do nového tisíciletí, zůstanou věci stejné, nic neobvyklého se nestane. Pokud ale chceme, aby nové milénium přineslo lidstvu více štěstí, míru a harmonie, musíme o to sami usilovat. Je to jen v našich rukou, především však v rukou mladé generace...
[ 01.01.2000   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

Zřekněte se mě, ale netrpte
Proslov Jeho Svatosti dalajlamy, ktery v lednu 1999 pronesl k nově dorazivším tibetským uprchlíkům v Dharamsale.
[ 01.02.1999   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

Projev Jeho Svatosti dalajlamy na konferenci Fórum 2000
Mnohé z problémů a konfliktů současného světa vznikly proto, že jsme ztratili kontakt s normální lidskostí, která nás spojuje v jedinou lidskou rodinu. Zapomínáme, že navzdory rasovým, náboženským, ideologickým a jiným rozdílům jsou lidé jednotní ve své základní touze po míru a štěstí...
[ 05.09.1997   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

Poselství J.S. dalajlamy u příležitosti 8. výročí masakru na náměstí Tchien-an-men
Masakr na náměstí Tchien-an-men 4. června 1989 byl jedním z významných přelomových okamžiků v dějinách moderní Číny. Toto tragické vyústění pokojného hnutí přimělo svět upřít svou pozornost nejen na touhu po demokracii a lidských právech, která je vlastní čínskému lidu, ale také na netoleranci totalitárního čínského vedení vůči jakémukoli otevřenému projevu touhy lidí po svobodě...
[ 01.07.1997   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

Tibetská snaha po sebeurčení
Projev J.S. dalajlamy 18. března 1991 v Kongresu Spojených států amerických ve Washingtonu.
[ 18.03.1991   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

Projev J.S. dalajlamy při převzetí Nobelovy ceny za mír
Projev J.S. dalajlamy při převzetí Nobelovy ceny za mír 11. prosinec 1989 v Oslo
[ 11.12.1989   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

Projev J.S. dalajlamy k členům Evropského parlamentu
Projev Jeho Svatosti dalajlamy k členům Evropského parlamentu 15. června 1988 ve Štrasburku
[ 15.06.1988   autor: Jeho Svatost dalajlama ]

 novější     starší      Stránka 1