Tibinfo - informační systém o Tibetu
Dalajlama
   

Projevy

Poselství Jeho Svatosti dalajlamy pro konferenci Forum 2000

I když má fyzická přítomnost na multireligiózním shromáždění v Chrámě sv. Víta není tentokrát možná, jsem s vámi dnes alespoň spirituálně. Hluboce lituji, že jsem v této době nemohl Prahu navštívit.

Vždy jsem věřil, že velká světová náboženství mají být respektována jako rovnocenná a že každé z nich svým způsobem značně přispívá k tomu, aby lidská společnost byla lepší. Naše metody mohou být rozličné, ale cíl proměnit člověka v lepší bytost mají náboženství světa. Navíc věřím, že ti z nás, kteří se hlásí k náboženským tradicím, musí brát tuto věc vážně a učinit z náboženské praxe součást svého života. Jsem také hluboce přesvědčen, že věřící lidé mají společenskou zodpovědnost přispívat k šíření základních lidských hodnot jako je soucit, upřímnost, tolerance, odpuštění a sebekázeň, na něž obvykle odkazuji jako na světskou etiku.

Je nanejvýš nešťastné, když je nějaké náboženství použito jako nástroj k novému dělení lidstva a stane se zdrojem konfliktu. Svět, v němž žijeme, je těsně propojen. Dobré vztahy s našimi bližními a s jinými národy jsou pro naše přežití absolutním imperativem. Za takovýchto okolností je nezbytná pluralita, včetně porozumění mezi různými náboženstvími, a harmonie.

Proto je naprosto nezbytné, aby mezi různými náboženskými tradicemi panovala důvěra, vzájemná úcta a porozumění. V době, kdy se ve světě potýkáme s tolika jinými problémy, je velkou tragédií, jestliže disharmonie mezi náboženstvími propuká v násilí a působí konflikty v různých společenstvích. Jsem proto nesmírně rád, že se během této závěrečné konference Forum 2000 koná shromáždění v Chrámě sv. Víta. Dovoluji si vám všem, kteří jste se dnes sešli, popřát vše nejlepší a doprovázím vás modlitbami.

Na závěr bych rád využil této příležitosti ke společné modlitbě jak za zavražděné a trpící v důsledku nedávných teroristických útoků na Spojené státy americké, tak za lid Afghánistánu.

16. října 2001
Dharamsala, Indie

dalajlama[  16.10.2001    zdroj: Tib. exilová vláda (www.tibet.com)   autor: Jeho Svatost dalajlama  ]