Tibinfo - informační systém o Tibetu
Dalajlama
   

Projevy

Zřekněte se mě, ale netrpte

Dobře si uvědomujete skutečnost, že čínské aktivity v Tibetu v průběhu posledních dvou let nenesou pouze nálepku kulturní revoluce - intenzivní represálie jsou ve skutečnosti stejně tvrdé jako kdysi. Čínské úřady například v chrámech a klášterech zakázaly vystavovat moje fotografie. Členy náboženských institucí nutí, aby podepisovali dokumenty, které mě ostře odsuzují. Mniši a mnišky, kteří se těmto kampaním postavili na odpor, byli vyháněni z klášterů, tlučeni, vězněni a tak dále. Jejich osud a místo pobytu zůstávají většinou neznámé. Zákaz přechovávání mých fotografií se týká i laiků a zvláště tibetských kádrů pracujících v čínských úřadech. Jejich byty jsou náhodně prohledávány a pokud se zjistí, že vlastní moji fotografii, přijdou o místo a je jim odepřen starobní důchod. Také jim v budoucnu znemožní zastávat jakékoli místo ve státním sektoru a navíc musí zaplatit pokutu, kterou jim postupně strhnou z platu. Jakékoli vystavení mé fotografie, ať již to je v klášteře nebo v soukromém domě či bytě, se v krátkosti rovná „zločinu proti státu“.

Skutečnost, že náboženský svazek mezi mnou a mým lidem zůstává stále pevný, nepotřebuje dalšího vysvětlení. Vše je jasné z vývoje v období posledních čtyřiceti let. Pravda mluví sama za sebe. Čína mě v minulosti označovala za „krvavého vraha“ a za „lišku v mnišském hávu“, nedávno jsem byl nazýván „kontrarevolucionářem“, „rozvracečem“ a podobně. Takové výroky mi však jsou zcela lhostejné. Jenom bych byl rád, kdybyste si v klidu odpočali a byli šťastní.

Často mě rozesmutňují a znepokojují zprávy o Tibeťanech, kteří byli zadrženi, ztlučeni a uvězněni poté, co u nich byly nalezeny moje fotografie. V takových okamžicích se cítím zcela bezmocný a nezbývá mi, než se jen modlit. Pokud by vás od této chvíle čínské úřady někdy nutily, abyste se mě zřekli, bez váhání to udělejte. Snažte se tuto zprávu, prosím, rozšířit i mezi ostatní Tibeťany v Tibetu.

Všeobecně známou skutečností je, že Tibeťanům v Čínou okupovaném Tibetu jsou upírány základní svobody, lidská práva i právo na rovnost. Pokud byste se mě zřekli, každý rozumný člověk by to považoval za skutek učiněný pod nátlakem, před ústím namířené zbraně. Jedinou výjimkou by mohlo být několik nevšímavých hlupáků, kteří by stále věřili falešným výrokům a čínské propagandě. Celý svět dobře ví, v jakém postavení jsem já, v jakém postavení je Čína a jak je situace v Tibetu kritická.

Proslov Jeho Svatosti dalajlamy, ktery v lednu 1999 pronesl k nově dorazivším tibetským uprchlíkům v Dharamsale.[  01.02.1999    zdroj: Tib. exilová vláda (www.tibet.com)   autor: Jeho Svatost dalajlama  ]