Tibinfo - informační systém o Tibetu
Dalajlama
   

Projevy

Poselství J.S. dalajlamy u příležitosti 8. výročí masakru na náměstí Tchien-an-men

Masakr na náměstí Tchien-an-men 4. června 1989 byl jedním z významných přelomových okamžiků v dějinách moderní Číny. Toto tragické vyústění pokojného hnutí přimělo svět upřít svou pozornost nejen na touhu po demokracii a lidských právech, která je vlastní čínskému lidu, ale také na netoleranci totalitárního čínského vedení vůči jakémukoli otevřenému projevu touhy lidí po svobodě. Dnes, když si naši čínští bratři a sestry připomínají výročí masakru ze 4. června bych chtěl vyjádřit svou úctu těm, kteří z vašeho velkého národa zemřeli za svobodu, demokracii a lidská práva. Modlím se také za ty krajany, kteří jsou ve vězení kvůli své odvážné obhajobě těchto univerzálních a základních lidských hodnot, a za úspěch vašeho demokratizačního hnutí.

Tragédii na náměstí Tchien-an-men stále považuji za pouze dočasnou porážku čínského demokratizačního hnutí. Hrubá síla, bez ohledu na to s jakou silou uplatněná, nemůže nikdy potlačit základní lidskou touhu po svobodě. Lidé nemají rádi když je někdo tyranizuje, podvádí nebo jim lže, ať je to jednotlivec nebo systém.

Jako věřící v nenásilí, mír a svobodu jsem od začátku podporoval nenásilné demokratizační hnutí v Číně. Přes brutalitu Tchien-an-menského masakru a pokračujícího potlačování aktivit, souvisejících s lidskými právy, se modlím, aby čínské demokratizační hnutí zůstalo vždy nenásilné, protože takový je lidský přístup k řešení problému.

Čína je v současnosti ve fázi přechodu do nové éry. Smrt Teng Siao-pchinga představuje pro čínské úřady novou příležitost a výzvu. Při tomto výročí masakru na náměstí Tchien-an-men ze 4. června apeluji na vedení v Číně, aby jednalo s moudrostí, v duchu tolerance, smíření a kompromisu, aby učinilo konec utrpení čínských lidí a těch, kteří jsou pod jejich vládou, včetně Tibeťanů. Osud Číny má rozhodující význam pro mír, svobodu a bezpečnost v Asii i ve světě a mezinárodní společenství mu věnuje velkou pozornost. Proto také apeluji na svobodymilovné lidi celého světa, aby podporovali hnutí za svobodu a demokracii v Číně.

Dharamsala, červen 1997[  01.07.1997    zdroj: Tib. exilová vláda (www.tibet.com)   autor: Jeho Svatost dalajlama  ]