Tibinfo - informační systém o Tibetu
Dalajlama
   

Projevy

Dopis Jeho Svatosti dalajlamy zaslaný prezidentovi USA

Vaše excelence,
jsem hluboce otřesen teroristickými útoky, k nimž došlo s použitím čtyř unesených letadel, a obrovskou zkázou, jakou způsobily. Je strašnou tragédií, že bylo zmařeno tolik nevinných životů, a zdá se neuvěřitelné, že si někdo mohl zvolit za cíl Světové obchodní centrum v New Yorku a Pentagon ve Washingtonu. Jsme hluboce zarmouceni. Jménem tibetského lidu bych chtěl americkému národu v této bolestné chvíli vyjádřit naši nejupřímnější soustrast a solidaritu. Věnujeme naše modlitby všem, kdo ztratili své životy, utrpěli zranění nebo byli poznamenáni tímto nesmyslným násilným činem. Dnes se v našem hlavním chrámu zúčastním zvláštní modlitby za Spojené státy a americký lid.

Věřím, že Spojené státy jsou velkou a silnou zemí, která dokáže dnešní tragédii překonat. Americký lid prokázal svou houževnatost, odvahu a odhodlání již dříve, když musel čelit podobným obtížným a smutným situacím.

Snad je to ode mne troufalé, ale já osobně se domnívám, že je třeba se vážně zamyslet, zda násilná odveta je tou správnou reakcí a zda je dlouhodobě v tom nejlepším zájmu země a národa. Věřím, že násilí jen roztáčí spirálu dalšího násilí. Jak se ale vyrovnat s nenávistí a zlobou, které jsou často hlavními příčinami nesmyslného násilí? Jde o velmi složitou otázku, zvláště když se týká celé země a jestliže navíc máme zažité představy jak se s podobnými útoky vypořádat. Jsem si jist, že se rozhodnete správně.

S modlitbami a přáním všeho nejlepšího

12. září 2001
Dharamsala, Indie

dalajlama[  12.09.2001    zdroj: Tib. exilová vláda (www.tibet.com)   autor: Jeho Svatost dalajlama  ]