Tibinfo - informační systém o Tibetu
Buddhismus
   

Ňingma, Dzogčhen

Jeho Svatost Dilgo Khjence - stručný životopis

Dilgo Khjence Rinpočhe se narodil v roce 191O ve východním Tibetu v Khamu v Derge. Byl hlavním představitelem školy Ňingma tibetského buddhismu a jedním z hlavních držitelů linie tradice Dzogčhen Longčhen Ňingthing. Ještě v době, kdy byl v matčině lůně, byl rozpoznán jako inkarnace Mipamem Rinpočhem, který předpověděl jeho výjimečný osud.

Ve věku jedenácti let vstoupil do kláštera Žečhen v Khamu, jednoho ze šesti hlavních klášterů tradice Ňingma, byl formálně rozpoznán a uveden do svého postavení svým učitelem Žečhen Gjalcchab Rinpočhem jako emanace vyzáření moudrosti mysli Džamjang Khjence Wangpa (182O-92). Tento znovu objevený lama z 19. století byl úzce spojen s učením Rime a věřilo se, že byl emanací Mandžušrího. Khjence Rinpočhe strávil mnoho let v Žečhenu spolu se svým učitelem, který mu předal základní instrukce a zasvěcení v tradici Ňingma.

Intenzivně studoval s mnoha jinými velkými mistry a učenci všech čtyř hlavních tradičních linií, mezi nimiž byli Dzongsar Khjence Čhökji Lodö, Umdze Tändzin Dordže z Palpungu a Ženga Rinpočhe. Prováděli mnohaletou duchovní praxi v opuštěných jeskyních a osamocených poustevnách. Ještě než dosáhl dospělosti, objevil rozmanité termy - texty ukryté v dávných dobách Guru Padmasambhavou. V době, kdy pobýval v Tibetu, strávil více než dvacet let v duchovním meditativním pobytu v ústraní.

Po čínské okupaci Tibetu, která vyústila v občanské nepokoje, odešel do exilu. Usídlil se v klášteře Žečhen Teňi Dhargjä Ling v Nepálu a stal se duchovním poradcem královské rodiny v Bhutánu. Postavil také novou stupu v Bodhgaje a připravil plány na vybudování sedmi dalších stup ve významných poutních místech, spojených se životem Buddhy. Hodně cestoval po Indii, jihovýchodné Asii i na Západě, včetně Francie, Velké Británie a USA. Během roku 198O dvakrát navštívil Tibet. Byl uznáván jako jeden z nejvýznamnějších mistrů školy Ňingma a stal se známým především realizováním praxe Dzogčhen a Atijóoga. Napsal mnoho komentářů, meditativních textů a básní a proslavil se vynikajcící učeností a moudrostí. Měl také významný podíl na úsilí o zachování tibetského duchovního dědictví shromažďováním a publikováním mnoha vzácných buddhistickcýh textů, které by jinak byly provždy ztraceny. Zemřel v Bhutánu 28. září 1991.

Tento článek je převzat z Handbook of Tibetan Culture, Rupa, Calcutta, 1995[  17.12.1995     ]