Tibinfo - informační systém o Tibetu
Buddhismus
   

Kagjü

Krátká historie tradice Kagjü v tibetském buddhismu
Linie Kagjü byla založena velkým sidhou Tilopou. Tilopa byl nositelem veškerých učení různých tříd tantry, které se rozdělují do dvou linií podle původu...
[ 15.12.1995   autor: Jeho Eminence Žamar Rinpočhe ]

Karma Kagjü - linie tibetského buddhismu
Při prvním přiblížení tibetskému buddhismu budeme asi vnímat značnou pestrost a mnohost jednotlivých škol a linií, různost v provádění rituálů, zpěvu melodií, barvách a tvarech oděvů či metodice učení...
[ 15.12.1995   autor: Jan Komrska ]

Centrum Karma Thegsum Čhöling pod duchovním vedením Khandro rinpočhe
Ctihodná Khandro rinpočhe patří do mladé generace tibetských lamů. Je zřejmě zatím jednou z mála, která v sobě dokázala přirozeně spojit hloubku tibetské buddhistické tradice s moderním západním vzděláním...
[ 15.12.1995   autor: Jan Komrska ]

Linie karmapů
Seznam jedencti karmapů - nositelů školy Karma Kagjü.
[ 15.12.1995   autor: Ľubomír Sklenka ]