Tibinfo - informační systém o Tibetu
Ňingma, Dzogčhen
Sakja
Kagjü
Gelug
Bön
Ikonografie
   

Buddhismus

Krátká historie tradice Ňingma v tibetském buddhismu
I když vznik tibetského buddhismu je spojován se 7. stoletím a s vládou krále Songcän Gampa, bylo to až o sto let později, kdy v zemi sněhu začalo rozkvétat Buddhovo učení....
[ 17.12.1995   autor: Jeho Svatost Dilgo Khjence Rinpočhe ]

Jeho Svatost Dilgo Khjence - stručný životopis
Dilgo Khjence Rinpočhe se narodil v roce 191O ve východním Tibetu. Byl hlavním představitelem školy Ňingma a jedním z hlavních držitelů linie tradice Dzogčhen....
[ 17.12.1995    ]

Krátká historie tradice Sakja v tibetském buddhismu
Tradice Sakja má svůj počátek v 11. století a je od nejstarších časů úzce spojena s jednou ze posvátných rodin v Tibetu, rodinou Khön...
[ 16.12.1995   autor: Jeho Svatost Sakja Thidzin ]

Jeho Svatost Sakja Thidzin - stručný životopis
Jeho Svatost Sakja Thidzin se narodil v Cedongu v jižním Tibetu v roce 1945. Pochází ze starobylého královského a duchovního rodu Khön...
[ 16.12.1995    ]

Krátká historie tradice Kagjü v tibetském buddhismu
Linie Kagjü byla založena velkým sidhou Tilopou. Tilopa byl nositelem veškerých učení různých tříd tantry, které se rozdělují do dvou linií podle původu...
[ 15.12.1995   autor: Jeho Eminence Žamar Rinpočhe ]

Karma Kagjü - linie tibetského buddhismu
Při prvním přiblížení tibetskému buddhismu budeme asi vnímat značnou pestrost a mnohost jednotlivých škol a linií, různost v provádění rituálů, zpěvu melodií, barvách a tvarech oděvů či metodice učení...
[ 15.12.1995   autor: Jan Komrska ]

Centrum Karma Thegsum Čhöling pod duchovním vedením Khandro rinpočhe
Ctihodná Khandro rinpočhe patří do mladé generace tibetských lamů. Je zřejmě zatím jednou z mála, která v sobě dokázala přirozeně spojit hloubku tibetské buddhistické tradice s moderním západním vzděláním...
[ 15.12.1995   autor: Jan Komrska ]

Linie karmapů
Seznam jedencti karmapů - nositelů školy Karma Kagjü.
[ 15.12.1995   autor: Ľubomír Sklenka ]

Krátká historie tradice Gelug v tibetském buddhismu
Tradice Gelug se rozvinula jako plně nezávislá škola tibetského buddhismu koncem 14. století. Její zakladatel Congkhapa byl velkým obdivovatelem tradice Kadam...
[ 14.12.1995   autor: Jeho Svatost Thi Rinpočhe Ješe Döndub ]

Stručný životopis Jeho Svatosti 14. dalajlamy
Současný dalajlama, Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, se narodil ve vesnici Tagccher v Amdu, v severním Tibetu v chudé rolnické rodině 6. července 1935...
[ 14.12.1995    ]

 novější     starší      Stránka 1