Tibinfo - informační systém o Tibetu
Zajímavosti
   

Všehochuť

Tibetský kalendář

Při označování data a počítání let používají Tibeťané tři různé letopočty, v datování tibetských bankovek se používá ještě další, čtvrtý letopočet:

  • královský letopočet - gjal lo (lo v tibetštině znamená rok) je odvozený od genealogie tibetských králů, rok 0 královského letopočtu je položen do roku 127 př.n.l. [přepočet: královský letopočet = křesťanský letopočet + 127 let ]

  • šedesátiletý cyklus - rabčhung (rab lo) využívá výhody šedesátiletého cyklu, který je běžně používán v Asii. Jeho vznik je svázán s prvním vyložením Kálačakry v Tibetu v roce 1027 n.l. [1.rok 1.rabčhungu = 1027 n.l]

  • křesťanský letopočet - či lo je používán zejména v současnosti [přepočet: křesťanský letopočet = královský letopočet - 127 let; křesťanský letopočet = 60 x rabčhung + rok v rabčhungu + 1027 let; křesťanský letopočet = datování tibetských bankovek + 254 let]

  • datování tibetských bankovek používá letopočet, jehož počátek je položen do roku 254 n.l. [přepočet: datování tibetských bankovek = křesťanský letopočet - 254 let ]

V šedesátiletém cyklu rabčhung (rab lo) se používá kombinace 12 zvířat zvěrokruhu [myš, vůl, tygr, zajíc, drak, had, kůň, ovce, opice, pták, pes a prase] a 5 prvků [dřevo, oheň, země, železo a voda], které jdou vždy dva roky po sobě, jednou ve formě mužského elementu a podruhé ženského elementu. Tibetský Nový rok Losar je pohyblivý a začíná zpravidla v únoru v závislosti na lunárním kalendáři a úplňku.

Srovnání křesťanského letopočtu a tibetského šedesátiletého rabčhungu (rab lo)
či lo gjal lo rabčhung rabčhung
1995 2122 17 / 9 dřeva a prasete, ženský
1996 2123 17 / 10 ohně a myši, mužský
1997 2124 17 / 11 ohně a vola, ženský
1998 2125 17 / 12 země a tygra, mužský
1999 2126 17 / 13 země a zajíce, ženský
2000 2127 17 / 14 železa a draka, mužský
2001 2128 17 / 15 železa a hada, ženský
2002 2129 17 / 16 vody a koně, mužský
2003 2130 17 / 17 vody a ovce, ženský
2004 2131 17 / 18 dřeva a opice, mužský
2005 2132 17 / 19 dřeva a ptáka, ženský
2006 2133 17 / 20 ohně a psa, mužský
2007 2134 17 / 21 ohně a prasete, ženský
2008 2135 17 / 22 země a myši, mužský
2009 2136 17 / 23 země a vola, ženský

Postupné střídání zvířat a prvků v šedesátiletém cyklu - rabčhungu (rab lo)
dřevo oheň zeměželezovoda
mužský ženskýmužskýženskýmužskýženskýmužskýženskýmužskýženský
myš 58 10 22 34 46
vůl 59 11 23 35 47
tygr 48 60 12 24 36
zajíc 49 1 13 25 37
drak 38 50 2 14 26
had 39 51 3 15 27
kůň 28 40 52 4 16
ovce 29 41 53 5 17
opice 18 30 42 54 6
pták 19 31 43 55 7
pes 8 20 32 44 56
prase 9 21 33 45 57[  02.07.2000    zdroj: Tibetské listy (www.lungta.cz)   autor: Ľubomír Sklenka  ]