Tibinfo - informační systém o Tibetu
Kultura
   

Lidová kultura

Mani khorlo - modlitební válec

 

Mani khorlo je dutý válec libovolné velikosti upevněný tak, aby se mohl otáčet. Na povrchu válce zhotoveného většinou z kovu, řidčeji ze dřeva, je ozdobně vytepána, případně vyřezána mantra Óm mani padme húm. Válec je oživen uvnitř uloženými modlitbami, mantrami a sútrami tištěnými na pruzích papíru. Každým otočením jsou modlitby uvnitř i vně ,,čteny". Válce jsou většinou umísťovány po několika nebo v celých řadách v přístřešcích podél cest ve vesnicích, na poutních místech, v chrámech. V areálech klášterů najdeme vždy jeden chrám, který je příbytkem modlitebních válců: stříška chrání ochoz podél venkovního obvodu budovy, kolem něhož je umístěna nepřerušená řada modlitebních válců. Poutníci je obcházejí ve směru hodinových ručiček a roztáčejí jeden válec po druhém. Jindy je v samostatné svatyni nebo ve vestibulu chrámu umístěn jeden, dva nebo více obřích - dva až tři metry vysokých modlitebních válců. Obměnou pevně instalovaných modlitebních válců je přenosný ruční modlitební mlýnek, který funguje na stejném principu. Je k němu připojena rukojeť a mlýnek je udržován v chodu pomocí kuličky zavěšené na řetízku.

Tento článek je převzatý z časopisu Tibetské listy č. 9 - podzim 2000.[  15.10.2000    zdroj: Tibetské listy (www.lungta.cz)   autor: Zuzana Ondomišiová  ]