Tibinfo - informační systém o Tibetu
Kultura
   

Písemnictví

Bambusová opona hoří

Lhasang Cchering

Viděli jsme, jak berlínská zeď padá,
a slyšeli, jak zvon svobody zní.
Proč? Proč si tedy máme myslet,
že naše zdi žalářní budou stát
navždy a navždy - a navždy?

Viděli jsme, jak železná opona se řítí
a jak staré národy ve svobodě vstávají.
Proč? Proč si tedy máme myslet,
že bambusová opona přetrvá
navždy a navždy - a navždy?

Víme, že naši stateční předkové porazili
ono kdysi slavné Království středu.
Proč? Proč si tedy máme myslet,
že samozvaná "velká vlast" přetrvá
navždy a navždy - a navždy?

Víme, že za lidských dějin
království vznikají a zanikají,
říše prožívají vzestup, pád,
že žádné království a říše netrvá
navždy a navždy - a navždy.

Viděli jsme za našeho života,
že despotové můžou padnout,
že diktátoři dožijí se porážky,
že útlak nemusí trvat
navždy a navždy - a navždy.

Vidím, jak naše žalářní zdi padají,
vidím, jak náš dlouhý útlak končí,
vidím, jak z exilu se navracíme,
vidím, jak bambusová opona hoří
navždy a navždy - a navždy.

Pojďme Tibeťané, neseďme s rukama v klíně,
pojďme Tibeťané, neztrácejme odvahu,
pojďme Tibeťané, společně vstaneme.
Pojďme si teď pro Svobodu - můžeme ji mít!
Bojujme teď za Svobodu - TIBET MÁ JI MÍT.

Ze sbírky Tomorrow and Other Poems, Rupa & Co., Nové Dillí 2003.


[  17.01.2007    autor: Jiří Kučera  ]