Tibinfo - informační systém o Tibetu
Kultura
   

Hudba, film, divadlo

Päma Öbar

Tradiční tibetské divadlo lhamo se v Tibetu hraje již více šest set let. Za zakladatele lhama je považován buddhistický mnich a učenec Thangtong Gjalpo (1361 - 1485). Staré příběhy se silným buddhistickým vlivem znázorňují tibetští umělci s maskami na tvářích pomocí zpěvu, hudby, tance i mluveného slova. Představení hrály vždy profesionální i amatérské soubory v Tibetu u příležitosti nejrůznějších slavností, např. při oslavě Nového roku či narozenin Jeho Svatosti dalajlamy. Příběhy lhama vychází v nejrůznějších vydáních v Tibetu i v exilové Dharamsale. V poslední době vychází příběhy lhama ve Lhase i v moderní úpravě jako komiksy. Jedním z prvních je i příběh o chlapci jménem Päma Öbar, který prokazoval velké zasvěcení Buddhovu učení a byl naplněn soucítěním.

V indickém království Mutik Šer vládl zlý král Longpä Čhödže, který záviděl zručnému a chytrému obchodníkovi Norzangovi. Myslel si, že by ho mohl Norzang svojí chytrostí připravit o trůn. A tak se král rozhodl zbavit se Norzanga tím, že ho pošle získat drahokam, který splní všechna přání. Z cesty za drahokamem se dosud nikdo nevrátil.

Ani Norzang se domů nevrátil. Jeho překrásná žena Lharing Dhamsä ještě dlouho potom byla smutná a s hlubokým žalem na něj vzpomínala. Velký učitel Padmasambhava viděl její sklíčenost a pocítil s ní nezměrné soucítění. Vyslal ze svého těla k Lharing Dhamsä paprsek světla. Po devíti měsících se jí narodil syn, který dostal jméno Päma Öbar - "Lotos velkého světla".

Päma Öbar byl neobyčejný chlapec. Již od útlého věku prokazoval velké zasvěcení Buddhovu učení. Jeho zvláštní schopnosti nebylo možné uchovat v tajnosti a brzy se o nich dozvěděl i zlý král. Ten se obával, že by Päma Öbar mohl někdy pomstít svého otce. A tak ho král poslal splnit tři zdánlivě nemožné úkoly.

Lharing Dhamsä se zděsila, že přijde o dalšího milovaného člověka, a požádala bohyně o pomoc. Ty jí řekly o utrpení, které čeká jejího syna, a poradily jí, aby ho naučila ochrannou mantru, kterou jí prozradily.

Päma Öbar s pomocí mantry úspěšně splnil všechny příkazy. Král se zoufale snažil tohoto neobyčejného chlapce zbavit. Rozkázal dvěma katům, aby ho upálili. Když Päma Öbar stanul na dřevěné hranici, začal recitovat ochrannou mantru a ta ho ochránila před plameny. Popravčí byli zděšeni: Král je určitě ztrestá a pravděpodobně i zabije, když nezbaví chlapce života, pomysleli si. Päma Öbar naplněn soucítěním se rozhodl jim zachránit život a umožnil plamenům, aby ho pohltily, a zemřel.

Popel z Pämy sesbírali místní božstva a vsypali do moře. Na místě, kde vysypali popel, vyrostl velký lotos. Uprostřed květu leželo dítě - inkarnace Pämy Öbar. To dítě byl velký učitel Padmasambhava. Božstva pak přemohli krále a jeho zlé pomocníky pomocí důmyslné lsti. Učitel Padmasambhava byl korunován v novém paláci. Přicházelo za ním mnoho lidí, aby se mu poklonili. Lidé v jeho zemi žili šťastně a vedlo se jim dobře pod moudrým a soucitným vůdcem.

Podle Ross, Joanna: Lhamo, opera from the roof of the world, Paljor Publications, New Delhi, 2002
a pad ma 'od 'bar, Lhasa, 2004,[  18.01.2007    autor: Ľubomír Sklenka  ]