Tibinfo - informační systém o Tibetu
Historie
   

Články

Historie Tibetu v datech

 • 127 př.n.l - zavedení tibetského královského kalendáře gjal lo
 • 602 - Namri Songcän, vládce Jarlungu, první král Tibetu
 • 605 - 650 - vláda krále Songcän Gampa, vznik tibetského království
 • 763 - Čchang-an dobyt tibetskými vojisky, čínský císař donucen uzavřít mír a zavázán platit Tibetu daně; tibetský král pozval buddhistické učitele z Indie a Číny
 • 766 - založení prvního buddhistického klášter v Samjä a působení Padmasambhavy v Tibetu; vznik tantrických škol
 • 792 - diskuse indických a čínských buddhistů v klášteře Samjä
 • 756 - 797 - vláda krále Thisong Decäna; rozkvět tibetské říše
 • 814 - 836 - vláda krále Ralpačäna
 • 821 - Čínsko-tibetská mírová smlouva [Tibeťané budou šťastni v Tibetu a Číňané v Číně]
 • 836 - 842 - vláda krále Langdarmy; pronásledování buddhismu
 • 842 - král Langdarma zabit mnichem; rozdělení Tibetu na několik států
 • 1042 - 1054 v Tibetu působí Atíša Dípankara, indický buddhistický učitel, oživování buddhismu po úpadku od dob Langdarmy
 • 1073 - založen klášter v Sakji; začátek éry červených čepic v tibetském buddhismu
 • 1027 - v Tibetu vyložena Kálačakra, začátek 60ti-letého kalendáře rabdžung lo
 • 1247 - spojení Tibetu s Mongolskou říší, která poskytuje Tibetu vojenskou ochranu a Tibet je pro Mongolsko duchovním a náboženským centrem; propojení vládnoucí tibetské školy Sakja s mongolských chánem
 • 1261 - Tibet znovu sjednocen a hlava školy Sakja se stáva králem
 • 1350 - konec teokratické vlády školy Sakja, s králem Čhangčhub Gjalcchänem se dostává k vládě světský rod Phagmodu
 • 1409 - tibetský mnich Congkhapa zakládá školu žlutých čepic Gelug
 • 1578 - hlava školy Gelug obdržela od mongolského chána titul dalajlama
 • 1642 - za pomoci mongolského chána svržena světská vláda v Tibetu (1640) a nastolena teokratická vláda dalajlamů; intronizován 5.dalajlama Lobzang Gjamccho
 • 1653 - Velký pátý dalajlama se setkává u Pekingu s čínským císařem
 • 1682 - umírá pátý dalajlama; jeho smrt je tajena následujících 14 let
 • 1720 - Kälzang Gjamccho intronizován jako 7.dalajlama; čínská vojiska dobyla Lhasu a vyhnala Mongoly, kteří dobyli Lhasu v roce 1717; Tibetu je ponechána vnitřní nezávislost
 • 1792 - vpád nepálských Gurkhů do Tibetu a jejich porážka čínskou armádou
 • 1854 - 56 - vpád Nepálu do Tibetu; mírová smlouva zavazuje platit daně Nepálu
 • 1904 - Britská invaze do Tibetu pod vedením plukovníka Younghusbanda a obsazení Lhasy, mírová smlouva o vlivu Britů v Tibetu
 • 1910 - čínská armáda obsazuje Tibet; 13.dalajlama utíká do Indie
 • 1913 - 13.dalajlama vyhlašuje nezávislost Tibetu; do oběhu uvedeny tibetské bankovky a mince
 • 1914 - mezinárodní konference o Tibetu v indické Simle končí neúspěšně, dohoda Británie a Tibetu o tzv. McMahonově linii o hranici mezi britskými koloniemi a Tibetem podepsána v Simle; britská vojska opouštějí Tibet
 • 1918 - tibetská armáda vedená důstojníky vyškolenými Brity poráží čínská vojska, která pronikla do Tibetu; podepsána mírová smlouva mezi Tibetem a Čínou; Čína pak odmítne smlouvu ratifikovat
 • 1933 - umírá 13.dalajlama
 • 1935 - narodil se Tändzin Gjamccho, budoucí 14.dalajlama
 • 1937 - Británie zveřejňuje Dohodu ze Simly
 • 1940 - pětiletý Tändzin Gjamccho je intronizován jako 14.dalajlama
 • 1943 - Británie potvrzuje nezávislost Tibetu
 • 1947 - Britská mise ze Lhasy přemístěna do Indie, která získala nezávislost
 • 1947 - 49 - Tibet vysílá do OSN a světa oficiální tibetské mise, vyhlášena úplná nezávislost Tibetu
 • 1949 - Vznik komunistické Čínské lidové repbliky
 • 1950 - Čínská vojska vtrhla do Tibetu; tibetská armáda zničena v bitvě v Čhamdu
 • 1951 - Sedmnáctibodová smlouva o mírovém osvobození Tibetu podepsaná tibetskou stranou pod čínským nátlakem; Číňané obsazují Lhasu
 • 1956 - ve Khamu a Amdu začíná ozbrojený boj proti čínské nadvládě; dalajlama navštívil Indii při příležitosti 2500 let od Buddhova narození
 • 1957 - USA začínají prostřednictvím CIA vojensky podporovat Tibeťany
 • 1959 - lidové protičínské povstání ve Lhase; 14.dalajlama utíká do Indie
 • 1960 - Mezinárodní komise právníků uvádí ve své zprávě, že Číňané v Tibetu provádějí genocidu, dalajlama přesídlí do severoindické Dharamsaly, která se později stane i sídlem tibetské exilové vlády
 • 1962 - čínsko-indická pohraniční válka na McMahonově linii
 • 1963 - tibetská exilová vláda v Indii zveřejňuje demokratickou ústavu pro budoucí svobodný Tibet
 • 1965 - Čína vytváří Tibetskou autonomní oblast, velké části Khamu a Amda jsou přičleněny k čínskám provincíím
 • 1966 - 69 - čínská kulturní revoluce: Rudé gardy ničí tibetské chrámy a kláštery, terorizují a zabíjejí Tibeťany
 • 1971 - USA ukončují svoji vojenskou podporu Tibeťanů
 • 1974 - Nepálská armáda na nátlak Číny likviduje vojenské základny tibetských povstalců v Mustangu; konec ozbrojeného odboje Tibeťanů
 • 1979 - Čína umožňuje delegaci exilové vlády návštěvu Tibetu; Tibet poprvé od roku 1963 otevřen zahraničným turistům
 • 1980 - návštěva generálního tajemníka komunistické strany Číny Chu-jao-panga v Tibetu a jeho slib obnovy ekonomiky Tibetu na úroveň před rokem 1959 a zajištění náboženské svobody
 • 1987 - masové demonstrace ve Lhase za nezávislost; opětovné přitvrzení čínské politiky v Tibetu
 • 1988 - nová vlna demonstrací za svobodu a nezávislost brutálně potlačená, hromadné zatýkaní; projev dalajlamy ve Štrasburku s vyhlášením pětibodové dohody, kterou Čína odmítne
 • 1989 - další demonstrace ve Lhase, policie zabila 80 - 150 Tibeťanů; vyhlášení stanného práva, zatýkaní, omezení pohybu, uzavření Tibetu pro cizince; dalajlama obdržel Nobelovou cenu míru; umírá desátý pančhenlama
 • 1990 - ukončení stanného práva ve Lhase po 13 měsících; dalajlama navštíví Československo na pozvání prezidenta Havla
 • 1992 - cizinci opět mohou navštívit Tibet, čínská vláda podporuje organizovanou turistiku a brání individuální
 • 1993 - protesty obyvatelů Lhasy proti zvyšování cen a životních nákladů
 • 1994 - Potála, tradiční sídlo dalajlamů ve Lhase, po rekonstrukci opět otevřena
 • 1995 - šestiletý Gendün Čhökji Ňima je dalajlamou označen jako nová jedenáctá inkarnace pančhenlamy, vyhlášení vyjímečného stavu v Žikace a dočasné uzavření kláštera Tašilhünpo z důvodu podpory nového pančhenlamy, kterého Číňané neuznají a vyhlásí svého kandidáta za pančhenlamu, Gendün Čhökji Ňima je Číňany uvězněn na neznámém místě

Datování v dávne historii Tibetu se v dostupné literatuře liší, zde je použito datování podle Yeshe de Project: Ancient Tibet, Dharma Publishing, 1986.[  15.02.2000    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)   autor: Ľubomír Sklenka  ]