Tibinfo - informační systém o Tibetu
Historie
   

Články

Historie Tibetu v datech
Chronologie tibetské historie v datech.
[ 15.02.2000   autor: Ľubomír Sklenka ]

Objevování Tibetu
Za prvního Evropana, který Tibet navštívil, je pokládán italský františkán českého původu Odorico da Pordenone, zvaný též bratr Oldřich, Čech z Furlánska. Jako papežský nuncius pobýval v letech 1316-1330 v Číně...
[ 14.02.2000   autor: Zuzana Ondomišiová ]

Nejstarší tibetské dějiny a tři dharma králové
Songcän Gampo byl jedním z nejvýznamnějších tibetských panovníků. Za jeho vlády (605 - 650 n.l.) získal Tibet v Asii silný vojenský a politický vliv. Především se však zasloužil o příchod buddhismu do Tibetu...
[ 13.02.2000   autor: Monika Dohnalová ]