Tibinfo - informační systém o Tibetu
Historie
   

Dokumenty

Anglo-tibetská deklarace ze 3. července 1914
My, zplnomocnění zástupci Velké Británie a Tibetu, tímto zaznamenáváme následující deklaraci a oznamujeme přijatou dohodu jako závazně podepsanou vládami Velké Británie a Tibetu...
[ 29.09.2004    ]

Sedmnáctibodová smlouva o tzv. mírovém osvobození Tibetu
Smlouva mezi ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky a místní tibetskou vládou o opatřeních k mírovému osvobození Tibetu, Peking, 23. květen 1951.
[ 12.02.2000    ]

Vyhlášení tibetské nezávislosti v roce 1913
Prohlášení vydané Jeho Svatostí třináctým dalajlamou osmého dne prvního měsíce roku vody a vola (1913).
[ 10.02.2000    ]

Smlouva o přátelství a spojenectví uzavřena mezi vládou mongolskou a Tibetem dne 29. prosince 1912
Mongolsko a Tibet, poté co se osvobodily od mandžuské dynastie a oddělily od Číny, utvořily své vlastní státy. Majíce na zřeteli, že oba státy od nepaměti vyznávaly stejné náboženství, a aby posílili své přátelství, uzavřeli tuto dohodu...
[ 09.02.2000    ]

Smlouva mezi Nepálem a Tibetem, březen 1856
Šlechtici vlády Nepálu a šlechtici vlády Tibetu rozhodli svojí svobodnou vůlí podepsati tento dokument...
[ 08.02.2000    ]

Čínsko - tibetská mírová smlouva z let 821 - 822
Velký vládce Tibetu a velký čínský císař, které spojuje vztah synovce a strýce, podepsali významnou dohodu o spojenectví mezi svými národy. Nebesa i všichni lidé o ní vědí a mohou vydat své svědectví, proto nemůže být nikdy změněna...
[ 07.02.2000    ]