Tibinfo - informační systém o Tibetu
Historie
   

Dokumenty

Smlouva mezi Nepálem a Tibetem, březen 1856

Šlechtici vlády Nepálu a šlechtici vlády Tibetu rozhodli svojí svobodnou vůlí podepsati tento dokument. Započne-li válka proto, že jedna strana této smlouvy poruší dohodu, pak porušitel této dohody zhřeší proti Bohu. Podepsali jsme tuto dohodu a Bůh nám byl svědkem.

Článek 1.
Vláda Tibetu poskytne vládě Nepálu odškodné ve výši 10.000 rupií ročně.

Článek 2.
Nepál poskytne Tibetu pomoc, jak jen to bude možné, bude-li napaden cizí mocností.

Článek 3.
Tibet zruší celní poplatky, které byly dosud vybírány od Nepálců na tibetském území.

Článek 4.
Vláda Nepálu stáhne svá vojska z obsazených území Kuti, Kjidong a Džung. Vrátí Tibeťanům ovce a jaky zajaté v době války tak, aby byly plněny podmínky této smlouvy. Tibeťané vrátí Nepálcům děla a též sikhské válečné zajatce, kteří byli zajati v roce 1841 ve válce mezi Tibetem a vládcem Dogry.

Článek 5.
Nepál vyšle do Tibetu svého vyslance, který tam byl akreditován dříve.

Článek 6.
Nepál má svolení účastnit se ve Lhase trhů a obchodovat na nich s drahokamy, šperky, obilím a oděvy.

Článek 7.
Nepálsky šlechtic bhardar v Tibetu je zmocněn urovnávat roztržky mezi Nepálci a Kašmířskými Nepálci. Spory mezi Nepálci a Tibeťany budou urovnávány představiteli obou vlád. Nepálskému bhardarovi je zapovězeno urovnávati spory mezi Tibeťany.

Článek 8.
Vlády Nepálu a Tibetu si budou od této chvíle vyměňovat zločince, kteří uprchnou do druhé z obou zemí.

Článek 9.
Život a majetek obchodníků Nepálu budiž chráněn vládou Tibetu. Nemůže-li tibetský plenitel nahradit naloupené zboží Nepálců, nahradí ztrátu tibetská vláda.

Článek 10.
Vlády Nepálu a Tibetu budou chránit život a majetek těch lidí, kteří by pomáhali nepříteli během války.[  08.02.2000    zdroj: Tib. exilová vláda (www.tibet.com)    ]