Tibinfo - informační systém o Tibetu
Historie
   

Dokumenty

Čínsko - tibetská mírová smlouva z let 821 - 822

Přeloženo z nápisu na západní straně kamenné stély ve Lhase.

Velký vládce Tibetu a velký čínský císař, které spojuje vztah synovce a strýce, podepsali významnou dohodu o spojenectví mezi svými národy. Nebesa i všichni lidé o ní vědí a mohou vydat své svědectví, proto nemůže být nikdy změněna. Znění dohody bylo vytesáno do této stély a uchováno tak pro další generace.

Jeho Výsost král Thisong Decän a čínský vládce Wen Wu Siao-te Wang-ti, synovec a strýc, se ve své nekonečné moudrosti snaží zabránit všemu, co by mohlo ohrozit blahobyt jejich říší a projevují proto svou blahovůli nestranně vůči všem. S touhou zabezpečit svým národům mír a rozvoj, shodli se na nezbytnosti trvalého dobra. Tato dohoda je plodem jejich úsilí o obnovení dávného přátelství, vzájemné úcty a dobrých sousedských vztahů.

Žádný prach ani kouř už nebude spatřen mezi jejich dvěmi zeměmi. Nebude náhlých přepadení a samo slovo nepřítel už nikdy nikdo nevysloví. Ani stráže na hranicích už nepocítí strach ani úzkost a budou se v klidu těšit ze své půdy a ze svých domovů. Věhlas této dohody dosáhne všech míst,na která svítí slunce a měsíc.

Tato důležitá dohoda stojí u zrodu nové epochy, kdy Tibeťané budou šťastni ve svém Tibetu a Číňané ve své Číně. Za svědky dohody byly přizvány Tři klenoty, Slunce a Měsíc, hvězdy a planety, dohoda tedy nemůže být nikdy změněna. Přísaha byla pronesena posvátnými slovy, byly předloženy zvířecí obětiny a dohoda byla podepsána. Poruší-li některá ze stran dohodu, nebude jakákoli odveta strany druhé považována za nedodržení smlouvy.

Vládcové Číny a Tibetu a jejich ministři složili předepsanou přísahu a znění dohody bylo v úplnosti sepsáno. Vládcové otiskli své pečeti a zplnomocnění ministři připojili své podpisy. Opisy dohody byly uloženy v archívech obou stran.

Tibet a Čína budou respektovat současnou hranici. Všechna území na východ od ní náleží Velké Číně, Všechna území na východ od ní patří velké Tibetské říši. Žádná ze stran nerozpoutá válku a nebude zabírat cizí území. Kdokoli zavdá důvod k podezření bude zatčen, vyšetřován a vypovězen zpět do své vlasti.

Nyní, když jsou obě země spojenci, je nezbytné aby byli znovu vysíláni poslové s depešemi o přátelských a harmonických vztazích mezi synovcem a strýcem. V souladu se starými zvyklostmi bude výměna koní prováděna u pohraničního průsmyku Čchiang-čchun a Číňané uvítají tibetské vyslance u hraniční pevnosti Suej-jung a poskytnou jim vše potřebné pro další cestu. Tibeťané uvítají čínské vyslance v Čching-šuej. Obě strany si budou vzájemně projevovat úctu ve shodě s přátelskými vztahy mezi synovcem a strýcem.


Nápis na severní kamenné stély ve Lhase
Hodnost, jméno a rod ministrů velké Tibetské říše, kteří se zúčastnili podpisu smlouvy.
Hodnost, jméno a rod ministrů velké Tibetské říše, kteří jsou členy státní rady.
Velký ministr-mnich Pälčhenpo Jöntän, člen Státní rady, zmocněnec pro vnitřní a zahraniční záležitosti Tibetu.
Generál Čang khi Sumje, Velký ministr Lön
Ministr, důstojník Cang
Velký královský ministr Löngjal
Velký královský ministr Lön Khicän čer
Velký královský ministr Čang Khicän khö netang
Velký královský ministr Čang Khičer lhathong
Velký královský ministr Lön Gjalcchän dükong


Hodnost, jméno a rod ostatních ministrů velkého Tibetu
Ministr pro vnitřní záležitosti Tibetu Čim Čang Gjalčer Khö necän
Ministr pro zahraniční záležitosti, člen Velké rady Crg-ro Lön Cänčer lhogong Namčipa Čim Džang Tänčer tagcab
Ngänpön, nejvyšší úředník rady zástupců správy jednotlivých oblastí Tibetu Bäl Lön Lucang něma
Vrchní sekretář, Džänka Lön Tagčer babken
Hlavní účetní Rogeg Lön Tagzig gänköl
Ministr zahraničních věcí, Džodžang Lucang lhabocän
Nejvyšší soudce Ňang Lön Gjalněn Egcän

Nápis na jižní straně kamenné stély ve Lhase
Titul, jméno a rod čínských ministrů, kteří se zúčastnili podpisu dohody.
Hodnost, jméno a titul čínských ministrů, kteří jsou členy Velké rady.
Nositel hodnosti čchen-i ta-fu a prozatímní zástupce vrcního úředníka Císařské kanceláře, člen Velké rady.
Nositel hodnosti ta-fu a prozatímní vrchní úředník Dvorského úřadu, člen Velké rady, Cchuej-č.
Nositel hodnosti tchaj-čung ta-fu a prozatímní zástupce vrchního úředníka Císařského sekretariátu, člen státní rady, Wang Po.
Nositel hodnosti Čchung ta-fu a prozatímní zástupce vrchního úředníka pro finanční záležitosti ministerstva , člen Velké rady, Tu Jüan-jing.
Nositel hodnosti Čcheng-i ta-fu, úředník ministerstva války, člen Velké rady, Sia-mien.


Hodnost, jméno a rod ostatních úředníků Velké Číny.
Nositel hodnosti ťin-cu kuang-lu ta-fu, zástupce ministra vlády, Chan Kao.
Nositel hodnosti čchao-i lang, zástupce vrchního úředníka cenzorátu, Niou seng-žu.
Nositel hodnosti tchaj-čung ta-fu, zástupce ministra vlády, Li Ťiang.
Nositel hodnosti jin-čchiang kuang-lu ta-fu, ministr financí, Jang Jü-ling.
Nositel hodnosti tchung-i ta-fu, prozatímní ministr rituálu, Wej Šou.
Nositel hodnosti jin-čching kuang-lu ta-fu, zástupce ministra vlády a vrchní úředník rady pro císařské obětiny, Čao Cung-žu.
Nositel hodnosti tchaj-čung ta-fu, ministr rituálu a vrchní úředník v radě pro zemědělství, Pchej-wu.
Nositel hodnosti čchen-i ta-fu a prozatímní prefekt hlavního města a vrchní úředník cenzorátu, Liou Kung-čchuo.
Nositel hodnosti jin-čchin kuang-lu ta-fu, výkonný ministr veřejných prací a vrchní generál stráže Ťin Wu, Kuo Cchung.
Nositel hodnosti ta-fu, nejvyšší soudce a vrchní úředník cenzorátu, Liou Jüan-ting.
Nositel hodnosti čchao i-lang, prozatímní vrchní úředník kanceláře ministerstva vlády a zástupce vrchního úředníka cenzorátu Liou Š -lao.
Nositel hodnosti čchao san-lang, Čching čchao.[  07.02.2000    zdroj: Tib. exilová vláda (www.tibet.com)    ]