Tibinfo - informační systém o Tibetu
Dalajlama
   

Prohlášení

Vyjádření J.S. dalajlamy k současné situaci v Tibetu

PRESS RELEASE

I am deeply concerned over the situation that has been developing in Tibet following peaceful protests in many parts of Tibet, including Lhasa, in recent days. These protests are a manifestation of the deeprooted resentment of the Tibetan people under the present governance.
As I have always said, unity and stability under brute force is at best a temporary solution. It is unrealistic to expect unity and stability under such a rule and would therefore not be conducive to finding a peaceful and lasting solution.
I therefore appeal to the Chinese leadership to stop using force and address the long-simmering resentment of the Tibetan people through dialogue with the Tibetan people. I also urge my fellow Tibetans not to resort to violence.

THE DALAI LAMA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TISKOVÁ ZPRÁVA

Jsem hluboce znepokojen situací, v niž v těchto dnech vyústily původně pokojné protesty v mnoha částech Tibetu včetně Lhasy. Tyto protesty jsou projevem hluboce zakořeněné nespokojenosti tibetského lidu pod současnou vládou.
Jak jsem se vždy vyjadřoval, jednota a stabilita pod brutální silou je i při nejlepší vůli pouze dočasným řešením. Není reálné očekávat jednotu a stabilitu pod takovou nadvládou a nenapomáhá tedy nalezení mírového a trvalého řešení.
Apeluji proto na čínské vedení, aby přestalo užívat násilí a přistoupilo k řešení dlouhodobé nespokojenosti tibetského lidu skrze dialog s tibetským lidem. Rovněž naléhám na Tibeťany, aby se neuchylovali k násilí.

DALAJLAMA
http://www.dalailama.com/news.216.htm[  17.03.2008    zdroj: Tib. exilová vláda (www.tibet.com)   autor: www.dalailama.com  ]