Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Rezoluce

Rezoluce kongresu USA o protiprávnosti čínské nadvlády nad Tibetem

Kongres uznává, že:

  1. Tibet, včetně oblastí včleněných do čínských provincií S'-čchuan, Jün-nan, Kan-su a Čching-chai je podle uznávaných zásad mezinárodního práva okupovanou zemí;
  2. skutečnými představiteli Tibetu, uznávanými tibetským národem, jsou dalajlama a tibetská exilová vláda;
  3. Tibet si po celou historii udržoval svébytnou a svrchovanou národní, kulturní a náboženskou identitu odlišnou od čínské, a s výjimkou několika období protiprávní čínské okupace si udržel též svébytnou a svrchovanou identitu politickou a teritoriální;
  4. historické důkazy o této svébytné identitě poskytují čínské archivní dokumenty a staré dynastické letopisy, jakož i skutečnost, že Spojené státy za druhé světové války uznávaly neutralitu Tibetu a řada zemí, konkrétně Spojené státy, Mongolsko, Bhútán, Sikkim, Nepál, Indie, Japonsko, Velká Británie a Rusko uznávaly Tibet jako samostatný stát nebo s ním jednaly nezávislé na jakékoli vládě v Číně;
  5. v letech 1949-50 provedla Čína ozbrojenou invazi do Tibetu, jež byla porušením mezinárodního práva;
  6. politika Spojených států odmítá agresi a jiné protiprávní použití síly jednou zemí proti svrchovanosti druhé jako prostředek k rozšíření území a odsuzuje porušování mezinárodního práva včetně okupace jedné země druhou;
  7. četné deklarace Spojených států od čínské invaze deklarovaly právo Tibetu na sebeurčení a protiprávnost čínské okupace Tibetu.

Washington, 28.10.1991

[Sec.355 / 28.10.1991 ][  28.10.1991    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)    ]