Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Dokumenty

Memorandum o skutečné autonomii pro tibetský národ
Během osmého kola rozhovorů s Čínou přednesla Tibetská exilová vláda Memorandum o skutečné autonomii pro tibetský národ.
[ 10.02.2009    ]

Dopis zaslaný institucím a činitelům OSN (anglicky)
Dear Secretary-General, Dear High Commissioner, Dear Presidium, we are deeply concerned by information coming from our contacts in Tibet and eyewitness evidence reported by the Tibetan Centre for Human Rights and Democracy and other NGO's with close contacts in Tibet.
[ 04.04.2008    ]

Společné prohlášení k situaci v Tibetu
V Tibetu se v posledních dnech a hodinách rozšířily další protesty na nová místa navzdory hrozivému ultimátu vyzývajícímu Tibeťany, aby se do pondělní půlnoci vzdali a poskytli informace o protestujících.
[ 20.03.2008    ]

Skupiny na podporu Tibetu požadují jmenování zvláštního zástupce EU pro Tibet
Dne 21. října více než 130 skupin podporujících Tibet (TSG) z celého světa podepsalo dopis pro představitele Evropské komise a ostatní významné politiky. Požadují v něm jmenování zvláštního zástupce EU pro Tibet.
[ 17.11.2003    ]

Projev Jana Rumla pronesený při zahájení 4. konference skupin na podporu Tibetu v Praze
Nezapomněli jsme na podporu, které se nám dostávalo, když byla naše země ovládána komunistickým impériem, a nyní se snažíme ve vší pokoře pomáhat sami. Aktivně se zajímáme o osud Tibeťanů a obecně o problematiku lidských práv, které čínská komunistická vláda tak bezostyšně potlačuje.
[ 24.10.2003   autor: Jan Ruml ]

Prohlášení Tagna Džigme Zangpa před Komisí OSN pro lidská práva
Prohlášení bývalého politického vězně Tagna Džigme Zangpa před Komisí OSN pro lidská práva z dubna 2003. S podobným svědectvím Tagna Džigme Zangpo vystoupil na mezinárodní konferenci skupin na podporu Tibetu v Praze.
[ 13.10.2003    ]

Výpověď žáka základní školy
Tibet opustil v roce 1996 kvůli vzdělání a protože se jeho rodiče obávali, že by ztratil tibetské kořeny, pokud by ve škole mluvil pouze čínsky. Obával se rovněž špatného zacházení ze strany Číňanů.
[ 21.04.2003    ]

Výtah ze zprávy Tibetského centra pro lidská práva a demokracii o stavu lidských práv v Tibetu v roce 2002
I když ČLR v roce 2002 učinila několik ústupků ve snaze zlepšit svou reputaci v oblasti dodržování lidských práv, stav v Tibetu je nadále kritický. Ve věznicích zůstává 208 politických vězňů, pokračují represe a Tibeťanům jsou nadále upírána nejzákladnější práva garantovaná mezinárodními úmluvami.
[ 04.03.2003   autor: Miroslav Pošta ]

Výroční zpráva Human Rights Watch za rok 2000 - Tibet
Výňatek z výroční zprávy Human Rights Watch za rok 2000 věnovaný Tibetu
[ 15.01.2001    ]

Upevňování kontroly
Vybrané části z výroční zprávy Tibetského centra pro lidská práva a demokracii TCHRD (Dharamsala, Indie) za rok 1999.
[ 26.01.2000    ]

 novější     starší      Stránka 1