Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Články

Naléhavá výzva tibetské exilové vlády
Podle tiskové zprávy z 2. dubna prohlásil předseda tibetské organizace Komunistické strany Číny Čang Čching-li, že všechny osoby, které se účastnily nedávných „výtržností“ v Tibetu, budou ještě v dubnu souzeny a odsouzeny k nejpřísnějším trestům.
[ 11.04.2008    ]

Hlas Tibetu má sídlo v Norsku
Norská rozhlasová stanice Hlas Tibetu (Voice of Tibet) se stala důležitým zdrojem informací a zpráv o Tibetu. Ale Čína dělá vše pro to, aby vysílání, jehož poslech je v Tibetu zakázán, zastavila. „Poslouchání naší stanice je trestné,“ říká Øystein Alme, administrativní šéf Voice of Tibet v Oslu.
[ 27.03.2008    ]

Klid hřbitova
Společné prohlášení Václava Havla a dalších světových osobností k situaci v Tibetu.
[ 21.03.2008    ]

Václav Havel inspirací pro Tibeťany
Václav Havel 16. června převzal v berlínském Schillerově divadle cenu "Světlo pravdy" (Light of Truth Award) z rukou Jeho Svatosti dalajlamy. Slavnostní ceremoniál uspořádala organizace International Campaign for Tibet (ICT). Ta cenu uděluje osobám a institucím, které významně přispěly k pochopení Tibetu a k boji za lidská práva a svobodu tibetského lidu. Cena samotná je prostou tibetskou máslovou lampičkou, která symbolizuje světlo, které její nositelé pro Tibet rozžehli. V tibetském hnutí jde o nejprestižnější cenu a každoročně ji jménem ICT předává dalajlama.

[ 18.01.2007   autor: Jiří Kučera ]

Džigme Tänpä Wangčhug - šestý Gungthang z Labrangu
Titul Gungthang, podobně jako mnohem známější dalajlama nebo pančhenlama, je označením vysokého lamy a převtělence (tib. tulku), opata kláštera Labrang v Amdu.
[ 17.01.2007    ]

„Hollywoodský“ buddhismus - nové podoby starého náboženství
Lidová stránka tibetského náboženství byla zanechána v okupovaném Tibetu, což je také jednou z příčin toho, že tibetský buddhismus je na Západě vnímán jako „systematičtější“, než jakým ve skutečnosti je či alespoň dříve byl. Temné a poněkud chaotické stránky tibetského buddhismu byly zanechány za hřebeny hor na okupovaném území a tibetský buddhismus se na Západě zjevil znovuzrozený a jaksi „očištěný“...
[ 10.12.2006   autor: Jana Rozehnalová ]

První misionáři v Tibetu
Pohled na Tibet byl formován jednak historickými událostmi, jednak pochopitelně společenskou poptávkou a ovzduším, které vládlo na Západě. Studium západních představ o Tibetu je v současnosti velmi aktuální téma religionistických prací, které úzce souvisí s problematikou tzv. orientalismu, čili západního vnímání a interpretace Východu. Teorie orientalismu upozorňuje na skutečnost, že neznáme „Orient jaký je“, ale vnímáme a utváříme určitý obraz Orientu, který je selektivní a podmíněný našimi vlastními znalostmi, kulturními hodnotami a přáními...
[ 05.12.2006   autor: Jana Rozehnalová ]

Tibetský exil pohledem statistiků
Plánovací komise Tibetské exilové vlády provedla v roce 1998 sčítání obyvatel tibetských exilových komunit. Toto sčítaní však neobsahovalo dostatek dalších demografických údajů, aby bylo možné provést úplnou sociálně-ekonomickou analýzu tibetské exilové společnosti. Proto byla o tři roky později ustavena pracovní skupina, která měla za úkol provést podrobný demografický průzkum ve vybraných lokalitách. Z 35 míst v Indii, kde exiloví Tibeťané žijí, skupina vybrala reprezentativní vzorek tisíce rodin žijících na 14 různých místech. Samotný demografický průzkum v nich proběhl v prosinci 2002...
[ 25.09.2006   autor: Ľubomír Sklenka ]

Bhútán: Jak vytvořit a rozvíjet národní štěstí?
Letos v lednu se v Thimphu, hlavním městě Bhútánu, konala poněkud kuriózní konference. Osmdesát vědců z celého světa, zabývajících se životním prostředím a ekonomikou, tam rokovalo o „hrubém národním štěstí“. Tento nezvyklý název dal bhútánský král již v roce 1974 programu hospodářského a kulturního rozvoje své země. Šlo o jakýsi protipól základního ekonomického ukazatele současné západní ekonomiky, hrubého národního produktu, u kterého se jednostranným zdůrazňováním hospodářského růstu často zapomíná, komu by měl tento růst sloužit...
[ 25.09.2006   autor: Marie Richtová ]

Tibet po dalajlamovi
Dalajlama má ve svých sedmašedesáti letech zdraví naštěstí pevné. Zřejmě je zdravější a (v průměru) i o něco mladší než jeho odpůrci v Pekingu, kteří si zapalují jednu cigaretu od druhé. Přesto se v posledních letech mezi Tibeťany poměrně často hovoří o životě po dalajamovi. Diskuse vyvstaly zejména poté, co Peking, očividně přesvědčený, že tibetská otázka po dalajlamově smrti jednoduše pomine, začal prohlašovat, že s ním nikdy vyjednávat nebude. Většina Tibeťanů vkládá do svého vůdce hlubokou a přirozenou důvěru a smrt dalajlamy by pro ně byla bezpochyby velikou ranou...
[ 24.09.2006   autor: Džamjang Norbu ]

 novější     starší      Stránka 1