Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Články

Naléhavá výzva tibetské exilové vlády

9. dubna 2008

Podle tiskové zprávy z 2. dubna prohlásil předseda tibetské organizace Komunistické strany Číny Čang Čching-li, že všechny osoby, které se účastnily nedávných „výtržností“ v Tibetu, budou ještě v dubnu souzeny a odsouzeny k nejpřísnějším trestům.

Na schůzce, které se zúčastnily komunistické kádry od okresní úrovně výš včetně vládních činitelů, podle dostupných informací Čang Čching-li prohlásil, že úřady mají přijmout čtyři rychlá opatření, mimo jiné rychlé nastolení pořádku, rychlé zatýkání a rychlé soudní procesy. Vzhledem k uvedeným opatřením je zřejmé, že úřady v Tibetu mají v úmyslu uspořádat rychlé sumární procesy bez dodržení řádných právních postupů a provést výkon trestů. V této souvislosti je třeba uvést, že z více než 100 mnichů z chrámu Ramočhe bylo již 7. dubna zatčeno 70 mnichů.

Proto naléhavě žádáme mezinárodní právní orgány a vlády, aby pomohly zachránit životy zatčených a zajistit pro ně řádné soudní řízení.

Vzhledem k velmi přísnému omezení pohybu se k Tibeťanům, zejména k těm, kteří žijí v klášterech, nemohou dostat dodávky potravin. Proto dále žádáme o pomoc v tom smyslu, aby lidem uzavřeným v klášterech, kde nedostatek potravin působí velké utrpení a může způsobit i smrt vyhladověním, byl včas dodán dostatek potravin a dalších potřeb. V souvislosti s hladem ve Lhase již došlo k úmrtí.

Kašag, tibetská exilová vláda


Originál článku (v současné době je server tibet.net nedostupný)
http://www.tibet.net/en/prelease/2008/09B0408.html

Urgent appeal from the Kashag

Dated: 09 April 2008

According to press report of 2nd April, Mr. Zhang Qingli, Party Secretary of TAR, is quoted to have stated that all those involved in the recent "riots" in Tibet will be tried and sentenced with strictest measures by the end of April.

According to information available, Mr. Zhang Qingli at a meeting attended by distric level and above communist party cadres, including government officials, declared that the authority is to adopt four quick procedures which include quick order, quick arrest and quick trial. With these orders in place it is very obvious that the authorities in Tibet intend to exercise quick summary trial without proper legal procedures and carry out executions. In fact out of over 100 monks from Ramoche , 70 monks have already been arrested on 07 April.

Therefore, we urgently appeal to the international legal bodies and governments to help save the lives of those arrested and ensure proper legal trials.

Due to very strict restriction on movements, Tibetan particularly in the monasteries are unable to get food supplies. Therefore, we also appeal for help to ensure that those confined in the monasteries where shortage of food is causing great suffering, and may cause death due to hunger are supplied with timely provision of food and other required needs. In fact, there has already been a death in Lhasa due to desperations from hunger.

KASHAG[  11.04.2008     ]