Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Rezoluce

Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 1353 (XIV)

Valné shromáždění, s odvoláním na principy týkající se základních lidských práv a svobod uvedených v Chartě Organizace spojených národů a ve Všeobecné deklaraci lidských práv přijaté Valným shromážděním dne 10. prosince 1948; s ohledem na skutečnost, že základní lidská práva a svobody, na která má tibetský lid právo jako všichni ostatní, zahrnují i právo na občanskou a náboženskou svobodu bez jakýchkoliv rozdílů; dbající osobitého kulturního a náboženského dědictví tibetského lidu a autonomie, které tradičně požíval; hluboce znepokojeno zprávami, včetně oficiálních prohlášení Jeho Svatosti dalajlamy, informujících o násilném odmítnutí přiznání základních lidských práv a svobod tibetskému lidu; litující dopadu těchto událostí na rostoucí mezinárodní napětí a na zhoršování mezilidských vztahů v době, kdy odpovědní vůdcové vyvíjejí upřímné a pozitivní snahy ke snížení napětí a zlepšení mezinárodních vztahů

  1. potvrzuje své přesvědčení, že respektování principů Charty Organizace spojených národů a Všeobecné deklarace lidských práv je nezbytné pro vývoj světového mírového pořádku založeného na právním řádu;

  2. vyzývá k respektování základních lidských práv tibetského lidu a jeho osobitého kulturního a náboženského života.

New York, 21. 10. 1959[  21.10.1959    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)    ]