Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Rezoluce

Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 1723 (XVI)

Valné shromáždění,

s odvoláním na svou rezoluci 1353 (XIV) ze dne 21. října 1959 0 otázce Tibetu; hluboce znepokojeno trvajícími událostmi v Tibetu, zahrnující porušování základních lidských práv tibetského lidu a potlačováním jeho osobitého kulturního a náboženského života, kterého tradičně požívaly;

vědomo si s hlubokým znepokojením těžkého strádání, které tyto události způsobily tibetskému lidu, prokázaného hromadným exodem tibetských uprchlíků do okolních zemí;

s ohledem na fakt, že tyto události porušují základní lidská práva a svobody uvedená v Chartě Organizace spojených národů a Všeobecné deklaraci lidských práv, včetně principů sebeurčení lidí a národů, a má politováníhodný dopad na zvyšující se mezinárodní napětí a na zhoršování mezilidských vztahů

  1. znovu potvrzuje své přesvědčení, že respektování principů Charty Organizace spojených národů a Všeobecné deklarace lidských práv je nezbytné pro vývoj světového mírového pořádku založeného na právním řádu;

  2. vážně opakuje svou výzvu k zastavení praktik, které připravují tibetský lid o jeho základní lidská práva a svobody, včetně práva na sebeurčení;

  3. vyjadřuje svou naději, že členské státy učiní všechna možná příslušná opatření pro dosažení účelu této současné rezoluce.

New York, 20. 12. 1961[  20.12.1961    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)    ]