Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Rezoluce

Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 2079 (XX)

Valné shromáždění má na paměti principy spojené s lidskými právy a základními svobodami uvedenými v Chartě Organizace spojených národů a prohlášené ve Všeobecné deklaraci lidských práv; znovu potvrzuje svou rezoluci 1353 (XIV) ze dne 21. října 1959 a 1723 (XVI) ze dne 20. prosince 1961 O otázce Tibetu; je hluboce znepokojeno pokračujícím porušováním základních práv a svobod tibetského lidu a pokračujícím potlačováním jejich osobitého kulturního a náboženského života, prokázaného hromadným exodem uprchlíků do okolních zemí;

  1. lituje pokračujícího porušování základních práv a svobod tibetského lidu;
  2. znovu potvrzuje svůj respekt pokud jde o principy Charty Organizace spojených národů a Všeobecné deklarace lidských práv, které jsou nezbytné pro vývoj světového mírového pořádku založeného na právním řádu;
  3. prohlašuje své přesvědčení, že porušování lidských práv a základních svobod v Tibetu a potlačování osobitého kulturního a náboženského života jeho lidu zvyšuje mezinárodní napětí a zhoršuje mezilidské vztahy;
  4. vážně opakuje svou výzvu k zastavení praktik, které připravují tibetský lid o jeho základní lidská práva a svobody, včetně práva na sebeurčení;
  5. apeluje na všechny státy, aby využily všech svých prostředků k dosažení účelů této současné rezoluce.

New York, 1965[  28.07.1965    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)    ]