Tibinfo - informační systém o Tibetu
Články, dokumenty
   

Rezoluce

Rezoluce Evropského parlamentu o uvěznění Tibeťanů a dalším porušováním lidských práv v Tibetu

Rezoluce Evropského parlamentu o uvěznění Tibeťanů Gendün Rinčhena, Lozang Jöntäna, Damčhö Pämy a dalším porušováním lidských práv v Tibetu

Evropský parlament

 • s ohledem na prohlášení účasti vydané Evropským Parlamentem dne 1. června 1993
 • s odvoláním na dřívější rezoluce a zejména na rezoluci vydanou 24. června 1993 o represi v Tibetu a vyloučení dalajlamy ze Světové konference o lidských právech
 • s ohledem na prohlášení účasti vydané organizací Amnesty International:
 1. Je si vědom politováníhodného porušování lidských práv v Tibetu a velkého množství politických vězňů, včetně 107 zřejmě uvězněných během období duben - červen 1997 za účast na demonstracích za nezávislost nebo za vznesení požadavků na propuštění disidentů.
 2. S odvoláním na uvěznění Gendün Rinčhena a dalších tibetských aktivistů za lidská práva před příjezdem delegace vyslanců Evropského společenství do Tibetu v květnu minulého roku, a to z důvodu zřejmé snahy čínských úřadů zamezit možnosti kontaktu s delegací Evropského společenství a především znemožnit delegaci obdržet informace o politických vězních.
 3. Je znepokojen skutečností, že Gendün Rinčhen je od chvíle svého zadržení uvězněn v samovazbě a je obviněn z "krádeže státního tajemství", obvinění, za které hrozí trest smrti.
 4. Je hluboce znepokojen zprávami o uvěznění a špatném zacházení policie s Damčhö Pämou, která byla ve 20. týdnu těhotenství a potratila, protože byla nucena stát po dobu nejméně 12 hodin a byla bita elektrickými obušky.
 5. Je hluboce znepokojen zprávami o vesnici Kymiši v oblasti Gongkar v prefektuře Lhoka, která byla obklíčena stovkami čínských vojáků, kteří zřídili stanoviště s automatickými zbraněmi, a že 35 lidí z této vesnice bylo zatčeno.
 6. Je přesvědčen o tom, že vztahy Evropského společenství s Čínou by nemělv být založeny pouze na ekonomických zájmech, ale měly by také záviset na dodržování lidských práv a demokracie.
 1. Žádá čínské úřady o okamžité propuštění všech, kteří byli zadrženi pouze za využití svého práva na svobodu projevu a také aby bylo zajištěno, že zadržení Tibeťané nejsou mučeni ani s nimi není špatně zacházeno a je jim umožněno setkával se se svými rodinnými příslušníky a advokátem podle své vlastní volby.
 2. Podporuje odvážné činy Gendün Rinčhena a jeho spolubojovníků za dodržování lidských práv a především ohledně situace politických vězňů v Tibetu.
 3. Opakuje Komisi svůj požadavek uzavírat všechny budoucí ekonomické a obchodní dohody s Čínskou lidovou republikou s ohledem na dodržování lidských práv v Číně a oblasti Tibetu.
 4. Zaujímá stanovisko, že Olympijské hry roku 2000 by se neměly konat v Číně, pokud nebudou učiněny výrazné kroky k zajištění dodržování lidských práv čínským režimem.
 5. Instruuje svou delegaci do Číny, aby trvala na prodiskutování otázky porušování lidských práv, především v Tibetu, během své nadcházející návštěvy Čínské lidové republiky.
 6. Pověřuje svého prezidenta, aby tuto rezoluci předložil Komisi, Radě, EPC a vládám Čínské lidové republiky a autonomní oblasti Tibetu.

Štrasburk, 17. 9. 1993

B3-1257 A 1307/93[  17.09.1993    zdroj: TIBINFO (www.tibinfo.cz)    ]